Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ ketina skirti lėšų jaunosios kartos energetikų stipendijoms
 
Lietuvos energetikai – 130 metų. Minint sukaktį tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ drauge su energijos perdavimo ir mainų bendrove „EPSO-G“ ir kitais energetikais inicijavo  informacinę platformą „Energy Smart START“, kurioje moksleiviai, mokytojai, studentai bei aukštųjų mokyklų atstovai galės susipažinti su įvairiomis iniciatyvomis, kurias siūlo energetikos įmonės. O ateities energetikų ugdymui Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, „Ignitis grupė“ ir „EPSO-G“ nusprendė skirti lėšų studentų stipendijoms.
 
Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios vykdo elektros ir energetikos inžinerijos bei kitų energetikos transformacijai svarbių krypčių studijas, galės pretenduoti į paramą stipendijoms pirmų ir antrų kursų studentams, pasirinkusiems šių krypčių studijas. „EPSO-G“ grupės įmonės „Litgrid“, „Amber Grid“ ir „Tetas“ planuoja skirti 103,6 tūkst. eurų 52 stipendijoms 2022-2025 mokslo metais.
 
Skaičiuojama, kad artimiausią dešimtmetį Lietuvoje, preliminariu vertinimu, gali būti sukurta apie 500 darbo vietų kvalifikuotiems atsinaujinančios energetikos specialistams. Dar bent apie 1600 darbo vietų atsiras dėl vyresnio amžiaus energetikų kaitos ir sektoriaus plėtros. Planuojama, kad stipendijos bus skiriamos dešimties mėnesių laikotarpiui, o jų suma sieks iki 300 eurų vienam studentui.
 
 „Amber Grid“  visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą 2022 metais suteikti paramą aukštosioms mokykloms, rengiančioms energetikos srities specialistus. Parama bus teikiama remiantis „EPSO-G“ grupės Paramos politikos ir bendrovės  paramos teikimo tvarkos nuostatomis. Paraiškų paramai gauti priėmimas vyksta iki 2022 metų gegužės 18 dienos.
 
Paraiškų vertinimo kriterijai:
 
  • Pareiškėjas turi universiteto arba kolegijos statusą;
  • Pareiškėjas vykdo specialistų rengimą pagal bakalauro, arba profesinio bakalauro studijų programas, kurių turinys atitinka bendrovės vykdomą veiklą: automatikos inžinerija, mechanikos inžinerija, pastatų energetika, elektros ir automatikos įrenginiai, elektromechanika, arba lygiavertės.
 
Stebėdama vis mažėjančius stojančiųjų į energetikos krypčių studijų programas skaičius, bendrovė supranta, kad energetikos sektoriaus darbdaviai turi prisidėti prie šios srities specialistų rengimo. Paramos skyrimas aukštosioms mokykloms, kurios tikslas yra stipendijos energetikos studijų krypčių  studentams, paskatins jaunuolius studijuoti su energetika susijusiose studijų programose ir taip padidės energetikos specialistų skaičius darbo rinkoje.
 
Bendrovės darbuotojai taip pat aktyviai bendradarbiauja su aukštųjų mokyklų studijų dėstytojais ir tiesiogiai dalyvauja studijų procese skaitant paskaitas, vedant praktinius seminarus ir organizuojant ekskursijas ir kitas veiklas.
 
Į viršų