2020.05.20
„Amber Grid“ nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2021 metams

 

 
Atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytą leistiną reguliuojamų pajamų viršutinę ribą, „Amber Grid“ valdyba patvirtino gamtinių dujų perdavimo kainas 2021 m. ir pateikė jas įvertinti VERT.

Vidutinė dujų perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams 2021 metais sudarys 1,40 Eur/MWh, ir, palyginti su 2020 metais taikoma vidutine kaina (1,22 Eur/MWh), didės apie 15 proc., o palyginti su 2019 m. vidutine kaina (1,46 Eur/MWh) – mažės apie 4 proc. Šiemet perdavimo paslaugos teikiamos 16 proc. mažesne nei pernai kaina. Perdavimo paslaugų kaina sudaro apie 5-7 proc. galutinės dujų kainos, priklausomai nuo dujų importo kainos svyravimų.
„2020 m. dujų perdavimo kainos buvo ypač žemos dėl vienkartinių korekcijų, grąžinant vartotojams papildomai uždirbtas pajamas ir sutaupytas išlaidas už ankstesnius metus. 2021 metais kainos iš esmės sugrįš į 2019 m. kainų lygį, bet vis tiek išliks šiek tiek mažesnės“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.
Svarstant ateinančių metų paslaugų kainas, buvo įvertintos planuojamos investicijos į jungties su Lenkija statybą ir perdavimo tinklo Lietuvoje atnaujinimo ir modernizavimo sąnaudos. Taip pat įvertintos dujų perdavimo paslaugų apimtys Lietuvos vartotojams ir Latvijos kryptimi bei perskirstytos negautos pajamos tarp Lietuvos ir Latvijos išleidimo taškų dėl nuolaidos taikymo Klaipėdos SGD terminalo įleidimo taške už 2019 m. ir 2020 m. Atitinkamai tai didino kainos lygį Kiemėnų išleidimo taške į Latviją bei mažino kainos augimą vidaus išleidimo taške.
„Dėl papildomų dujų srautų Latvijos kryptimi bei efektyvesnės įmonės veiklos, galime amortizuoti investicijų įtaką ir perduodant dujas Lietuvos vartotojų poreikiams išlaikyti stabilų bendrą kainų lygį“, – sakė N. Biknius. 
2021 m. dujų perdavimo paslaugų kainoms įtakos turėjo ir viešosios konsultacijos metu gauta rinkos dalyvių nuomonė. Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti Lietuvos SGD terminalu ir didinti konkurencinį spaudimą kainoms dujų rinkoje, siūloma VERT patvirtinti 75 proc. nuolaidą perdavimo paslaugų kainai Klaipėdos įleidimo taške, kaip ir 2019 – 2020 m.

Įleidimo taškuose perdavimo paslaugų kainas numatoma išlaikyti suvienodintas su kaimyninėje tarifų zonoje, apimančioje Latviją, Estiją ir Suomiją, taikomomis įleidimo kainomis.

Suderinus su VERT,  dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2021 m. sausio 1 d., bus paskelbtos „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 

Į viršų