Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2020.11.04
Pradedamas rinkos tyrimas, siekiant įvertinti naujų perdavimo pajėgumų plėtrą Lenkijos - Lietuvos dujų jungtyje GIPL
 
Dujų perdavimo sistemų operatoriai AB „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ atlieka rinkos tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti rinkos poreikį perdavimo paslaugoms naujiems Lenkijos – Lietuvos dujų jungties (GIPL) pajėgumams. 
 
Lenkijos ir Lietuvos PSO, t. y. dujų perdavimo sistemų operatoriai AB „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ mano, kad GIPL projektas, be akivaizdžios tiekimo saugumo užtikrinimo funkcijos, turi didelį komercinį potencialą ir gali suteikti didelę ekonominę naudą rinkos dalyviams. Tai skatins konkurencingos energijos rinkos plėtrą regione bei prisidės prie regioninės dujų rinkos integracijos. Atsižvelgdami į vertę, kurią GIPL gali atnešti šio regiono dujų rinkoms, abu perdavimo sistemos operatoriai mato būtinybę ištirti galimybes, kurios galėtų padidinti komercinį GIPL naudojimą ir maksimaliai padidintų jungties teigiamą ekonominį poveikį. 
„Rinkos dalyvių poreikiai ir idėjos yra labai svarbios, norint sukurti optimalias GIPL jungties panaudojimo sąlygas. „Amber Grid“ turi patirties vykdant rinkos integracijos procesus Baltijos šalyse, taip pat taikant naujoviškus pajėgumų paskirstymo metodus, tokius kaip netiesioginis pajėgumų paskirstymas, kurie taip pat galėtų būti taikomi ir GIPL sujungimo taške", – sako „Amber Grid" vadovas Nemunas Biknius. 
Planuojama, kad dujų perdavimas GIPL jungtimi bus pradėtas 2022 metais, taikant standartinius pajėgumų paskirstymo mechanizmus. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai siekia ištirti rinkos dalyviams taikomų taisyklių efektyvumo padidinimo galimybes ateinančiais laikotarpiais. Galimi tarifų ar pajėgumų paskirstymo modelio pakeitimai, jei būtų taikomi, galėtų būti pradėti įgyvendinti jau nuo 2023 metų. Rinkos apklausos tyrimo laikotarpis prasideda 2022/2023 dujų metais ir apima 15 iš eilės einančių dujų metų.
 
Tiek „Amber Grid“, tiek „GAZ-SYSTEM“ šio tyrimo metu siekia geriau suprasti pagrindinius veiksnius, leisiančius sukurti optimalias prieigos prie GIPL sujungimo taško sąlygas abiem srauto kryptimis bei sukurti pridėtinę vertė mūsų klientams. Visų pirma, perdavimo sistemų operatoriai nori sutelkti dėmesį į GIPL jungties taško kainodarą ir į pajėgumų paskirstymo metodus. Rinkos tyrimas taip pat leis įvertinti naujų pajėgumų paklausą Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemose, kurie bus sukurti pastačius GIPL, t. y. 274 000 Nm3/h (2.4 bcm/y) iš Lenkijos į Lietuvą ir 217 000 Nm3/h of (1.9 bcm/y) iš Lietuvos į Lenkiją, taikant įvairius kainų scenarijus.
 
Abu perdavimo sistemos operatoriai neįpareigojantį rinkos tyrimą, skirtą vystyti paslaugas naujai sukurtiems perdavimo pajėgumams, kurie bus prieinami įgyvendinus GIPL projektą ir sukūrus fizinį jungties tašką ant Lenkijos ir Lietuvos sienos (Lenkijos - Lietuvos įleidimo / išleidimo taškas abiem dujų srauto kryptimis), pradės 2020 m. lapkričio 4 dieną. 
 
Dalyviai, norintys dalyvauti rinkos tyrime, iki 2020 m. gruodžio 7 d. turi užpildyti ir pateikti klausimyną anglų kalba kiekvienam perdavimo sistemos operatoriui el. pašto adresais: badanierynku@gaz-system.pl ir consulting@ambergrid.lt. 2020 m. lapkričio 25 d. perdavimo sistemos operatoriai surengs virtualų seminarą apklausos dalyviams. Kvietimas į šį seminarą bus paskelbtas atskirai artimiausiu laiku. 
 
Daugiau informacijos pateikiama čia.  
 
„Amber Grid“ - Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius užtikrina patikimą ir saugų dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos vartotojams. Įmonė atsakinga už Lietuvos gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros, kuri apima daugiau kaip 2100 km dujų perdavimo tinklą ir dvi dujų kompresorių stotis, eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Gerai išvystyta Lietuvos dujų infrastruktūra leidžia užtikrinti tolesnį dujų transportavimą Latvijos kryptimi toliau į šiaurę. Įmonė įgyvendina strateginį energetikos projektą GIPL, kuris sujungs Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjunga. GIPL jungtis skirta sustiprinti regiono dujų rinką, suteikti naudos rinkos dalyviams ir susijusioms šalims. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos šalių antrinį sąrašą. „Amber Grid“ kontrolinį akcijų paketą valdo kontroliuojanti bendrovė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.
 
GAZ-SYSTEM atlieka strateginį vaidmenį Lenkijos ekonomikoje. Įmonė atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir svarbiausių dujotiekių Lenkijoje eksploataciją. Vykdydama 2015–2025 m. investicijų programą, GAZ-SYSTEM planuoja pastatyti daugiau nei 2000 km naujų dujotiekių vakarinėje, pietinėje ir rytinėje Lenkijos dalyse. Vykdyti tolesnę nacionalinio perdavimo tinklo plėtrą, įskaitant naujų dujotiekių, kurie yra Šiaurės – Pietų dujų koridoriaus dalis, statybą, taip pat jungčių su kaimyninėmis šalimis tiesimą, kuris sustiprins Lenkijos energetinį saugumą ir reikšmingai prisidės Europos perdavimo sistemos plėtros. Bendrovė įgyvendina vieną svarbiausių infrastruktūrinių projektų Lenkijoje – Baltijos dujotiekio projektą, kurį sudaro dvikryptis dujotiekis jūroje, sujungsiantis Lenkiją ir Daniją, bei vietinio perdavimo tinklo plėtra. GAZ-SYSTEM taip pat valdo Polskie LNG S.A., kuris yra Lech Kaczyński SGD terminalo Świnoujście operatorius.
 
 
 
Į viršų