2017 m. I pusmetį „Amber Grid“ išlaikė stabilius rezultatus

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ šių metų I pusmetį išlaikė stabilius finansinius rezultatus: bendrovė per 2017 m. I pusmetį gavo 32,6 mln. eurų pajamų, uždirbo 20,3 mln. eurų EBITDA (pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) bei 10,9 mln. eurų grynojo pelno. Šie rodikliai yra nežymiai mažesni nei 2016 m. I pusmetį. Dujų vartojimas šalyje minėtu laiku taip pat išliko stabilus.

„Net ir sumažėjus paslaugų kainoms bendrovės rezultatai išlieka stabilūs. Tai rodo stabilizaciją šalies dujų rinkoje. Taip pat pajamų netekimas dėl sumažėjusių paslaugų kainų Lietuvoje buvo kompensuotas pajamomis už dujų transportavimą į kaimynines rinkas“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Pajamos ir sąnaudos
2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos sudarė 32,6 mln. eurų ir, palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, sumažėjo apie 4 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo dėl to, kad buvo užsakyta mažiau ilgalaikių dujų perdavimo pajėgumų. Pajamos už gamtinių dujų srautų balansavimą, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, mažėjo 16,5 proc. – dėl sumažėjusių balansavimo kiekių.
Bendrovės sąnaudos 2017 m. pirmąjį pusmetį sudarė 19,6 mln. eurų ir buvo 4 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamo laikotarpio sąnaudos.

Pelnas
Pelnas prieš apmokestinimą 2017 m. I pusmetį siekė kone 13 mln. eurų (2016 m. I pusmetį. buvo 13, 3 mln. eurų), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 20,3 mln. eurų (2016 m. I pusmetį – 21,5 mln. eurų).
2017 m. I pusmetį „Amber Grid“ uždirbo 10,9 mln. eurų (kai 2016 m. pirmąjį pusmetį – 11,5 mln. eurų) grynojo pelno.
Pagrindinė mažesnio pelningumo, palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, priežastis – mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos ir dėl to sumažėjusios pajamos.

Paslaugos
Gamtinių dujų perdavimo sistema 2017 m. I pusmetį buvo transportuota 25.777 GWh, arba 8 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 m., o trumpalaikių pajėgumų buvo užsakyta apie 32 proc. daugiau.
2017 m. I pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į „Amber Grid“ valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8.283 GWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo – 4.703 GWh, t.y., iš SGD terminalo pateikta 36 proc. Lietuvos vartotojams reikalingo kiekio.

2017 m. I pusmetį iš Lietuvos dujų perdavimo sistemos į Baltijos šalis per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 35 GWh gamtinių dujų (2016 m. I pusm. – 236 GWh), iš Baltijos šalių į Lietuvą buvo transportuota 42 GWh gamtinių dujų.
2017 m. I pusmetį Lietuvos vartotojams buvo transportuota 12.834 GWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, kai buvo perduota 12.281 GWh  gamtinių dujų, perdavimo kiekiai padidėjo bemaž 5 proc. Per minimą laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 12.907 GWh gamtinių dujų (2016 m. I pusm. – 11.413 GWh  gamtinių dujų).

Iki 2017 m. liepos 1 d. „Amber Grid“ buvo sudariusi 96 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų). 

Apie AB „Amber Grid“
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

Į viršų