Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.03.16
AB „Amber Grid“: dėl SGD terminalo lėšų surinkimo niekam nedarome išimčių

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“, išnaudojęs teisės aktų numatytas kitas teisines priemones, kovo 16 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas priteisti iš AB „Achema“ skolą ir delspinigius, susidariusius laiku nesumokėjus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios, skirtos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo veiklai užtikrinti. 

Pagal Lietuvos Respublikos SGD terminalo įstatymą, siekiant užtikrinti SGD terminalo statybos ir veiklos finansavimą, nuo 2013 m. sausio 1 d. visi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vartotojai įpareigoti mokėti SGD terminalo lėšas. AB „Amber Grid“ paskirta vykdyti SGD terminalo lėšų administravimo funkcijas.

Jonavos azoto trąšų ir chemijos produktų gamintojos AB „Achema“ pradelsti nesumokėtų SGD terminalo lėšų įsiskolinimai sudaro daugiau nei 19 mln. eurų.

„AB „Amber Grid“ aktyviai vykdo SGDT lėšų administratoriaus funkcijas pagal šių lėšų administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, siekia jog lėšos būtų surenkamos ir išmokamos laiku, visi gamtinių dujų rinkos dalyviai laikytųsi nustatytos tvarkos, turėtų vienodas sąlygas rinkoje ir niekam nebūtų daromos išimtys“, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Už 2013 metus AB „Achema“ susidariusi skola dėl lėšų, skirtų SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti, sudaro 14,2 mln. eurų.

Dėl šių įsipareigojimų nevykdymo AB „Amber Grid“ jau yra pradėjusi du teisminius ginčus su AB „Achema“ civilinėse bylose. Viename iš jų, teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo AB „Achema“ priklausantį turtą 12,6 mln. eurų sumai.

Nuo 2014 m. gruodžio 3 d., pradėjus veikti SGD terminalui, visiems perdavimo sistemos naudotojams yra taikoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, skirta  pastoviosioms SGD terminalo eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti. Vienintelė AB „Achema“ nėra pradėjusi mokėti gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios, dėl to jau susidarė 5 mln. eurų įsiskolinimo suma  kartu su priskaičiuotais delspinigiais.

AB „Amber Grid“, dar vasario mėnesį įspėjusi AB „Achema“ apie taikomą civilinę atsakomybę, nevykdant Gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutarties nuostatų, bei davusi papildomą terminą apmokėti sąskaitas, tačiau iki nustatyto termino šių mokėjimų negavusi, kovo 16 d. kreipėsi į teismą dėl AB „Achema“ skolos ir delspinigių priteisimo. 

 

 

Į viršų