Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2014.12.03
AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema visiškai paruošta dujų iš SGD terminalo priėmimui

Šiandien veiklą pradeda suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje. Iš terminalo į Lietuvos gamtinių dujų sistemą dujos tiekiamos per sistemos įleidimo tašką, jungiantį perdavimo sistemą su SGD terminalo jungtimi Klaipėdoje. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ iki gruodžio 3 d. numatytos oficialios suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje eksploatacijos pradžios išbandė sistemą įvairiais režimais ir pasiruošė dujų iš SGD terminalo priėmimui.

„Gamtinės dujos pirmą kartą į Lietuvos perdavimo sistemą tiekiamos iš alternatyvaus šaltinio. Tai reikšmingas žingsnis regioninės integracijos,  vieningos bei konkurencingos Baltijos šalių dujų rinkos įkūrimo link. Terminalui pradėjus veiklą, pirmieji gamtinių dujų kiekiai jau pradėti transportuoti į kitų Baltijos šalių dujų perdavimo sistemas“, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

AB „Amber Grid“ taip pat įgyvendina stambius infrastruktūros projektus, būtinus regioninės Baltijos šalių dujų rinkos sukūrimui. Tai dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų padidinimas, dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos įgyvendinimo projektas, dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas. Šie regioninės reikšmės perdavimo sistemos plėtros projektai yra svarbūs ES dujų sektoriaus strateginiams vystymo tikslams pasiekti.

Apie AB „Amber Grid“:

Dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ – Lietuvos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, dujų perdavimo sistemos saugią ir patikimą veiklą bei plėtrą.

96,58 procento AB „Amber Grid“ akcijų priklauso energetikos ministerijos kontroliuojamai UAB „EPSO–G“.
 

Į viršų