Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.12.28
AB „Amber Grid“ ir VAB „Gazprom“ pasirašė naują ilgalaikę gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos Respubliką į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sutartį

Sutartis, kuria vadovaujantis AB „Amber Grid“  transportuoja gamtines dujas  per Lietuvos Respublikos teritoriją į Kaliningrado sritį, galioja iki 2015 m. pabaigos. 2015 m. gruodžio 24 d. AB „Amber Grid“ ir VAB „Gazprom“ pasirašė naują ilgalaikę gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos Respubliką į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį sutartį 10 metų laikotarpiui – nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Sutarties galiojimo terminas susietas su iki 2010 m. pabaigos dujų perdavimo pajėgumų į Kaliningrado sritį padidinimui įgyvendintų ženklių investicijų  atsipirkimo laikotarpiu. Sutartis parengta tipinės perdavimo paslaugų sutarties pagrindu, pagal Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių nuostatas.

Pagal sutartį yra užsakomi 10,5 mln. m3 / parą įleidimo taške iš Baltarusijos perdavimo sistemos ir tokio paties dydžio pajėgumai išleidimo taške į Kaliningrado sritį. Papildomi pajėgumai šiuose taškuose ar pajėgumai kituose įleidimo taškuose būtų užsakomi Naudojimosi perdavimo sistema taisyklėse nustatyta tvarka.

Pajamos už dujų perdavimo paslaugas pagal pasirašytą sutartį sudarys apie 10-11 mln. EUR per metus ir atitiks šiuo metu gaunamų už šias paslaugas pajamų lygmenį.

Pagal sutartį laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. pagal sąlygą „transportuok arba mokėk“ kasmet bus transportuojama arba apmokama už 2,5 mlrd. m3 gamtinių dujų transportavimą.

 

Į viršų