Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“ pajamos ir grynasis pelnas pirmąjį pusmetį augo

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ pajamos ir grynasis pelnas 2016 m. pirmąjį pusmetį išaugo ir, atitinkamai, sudarė 33,9 mln. ir 11,5 mln. eurų. 

Pernai tuo pačiu laikotarpiu Bendrovės pajamos buvo 27,3 mln. eurų, grynasis pelnas – 8,4 mln. eurų.

Šie rezultatai skelbiami šiandien AB „Amber Grid“ pateiktoje 2016 m. pirmojo pusmečio veiklos ataskaitoje.

„Nuolatinis veiklos tobulinimas, savalaikės investicijos į „Amber Grid“ valdomos infrastruktūros plėtrą  bei aukšta Bendrovės darbuotojų kvalifikacija tiesiogiai atsispindi ir gerėjančiuose Bendrovės finansiniuose rezultatuose. Intensyviai dirbame, kad būtų įvykdyti akcininkų mums iškelti tikslai bei pateisintas klientų pasitikėjimas“, –  sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Bendrovės 2016 m. pirmojo  pusmečio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai padidėjo 49 proc. ir siekė 21,6 mln. eurų (2015 m. I-jį  pusmetį – 14,5 mln.  eurų).

Pirmąjį pusmetį žymiai padidėjo dujų srautas importuojamas iš Klaipėdos Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo. 2016 m. sausio-birželio mėn. vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą iš Klaipėdos SGD terminalo pateikta  9,2 TWh dujų, t.y. iš SGD terminalo pateikta net 72 proc. dujų kiekio perduoto Bendrovės sistema Lietuvos vartotojams ir į kaimyninių ES šalių sistemas. Pernai tuo pačiu laikotarpiu per SGD terminalą importuota 2,6 TWh – apie 18 proc. rinkos dalyviams perduoto dujų kiekio.

Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 11,4 TWh gamtinių dujų (2015 m. pirmąjį pusmetį – 11,0 TWh  gamtinių dujų).

2016 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ toliau aktyviai vykdė parengiamuosius strateginio dujų perdavimo infrastruktūros projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL) darbus – patvirtintas projekto specialusis planas, vyksta statybos leidimų gavimo procedūros.

AB „Amber Grid“ skelbia 2016 m. I-ojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.

___________________________

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

Vytautė Šmaižytė

Atstovė spaudai

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 50, mob. (+370) 640 722 92

el. paštas: v.smaizyte@ambergrid.lt

 

Į viršų