Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.04.29
AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir  Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos projektas (KKP) buvo inicijuotas siekiant šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje sukurti pakankamus pajėgumus transportuoti dujas iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis, taip sukuriant galimybes Baltijos šalių rinkos dalyviams diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, padidinti perdavimo sistemos patikimumą ir rinkos konkurencingumą.

Dabartinė Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos infrastruktūra pajėgi priimti į sistemą iš SGD terminalo maždaug 40 proc. dujų kiekio, kurį terminalas per parą galėtų patiekti. Pastačius Klaipėda-Kuršėnai dujotiekį, būtų sudarytos galimybės išnaudoti maksimalius SGD terminalo pajėgumus, kuris galėtų patenkinti daugiau nei 80 proc. trijų Baltijos šalių gamtinių dujų poreikio taip  dar padidinant SGD terminalo svarbą regionui ir dujų tiekimo diversifikavimo galimybes.

Įgyvendinus KKP projektą, bus pastatytas 110 km ilgio 800 mm skersmens magistralinis dujotiekis nuo susijungimo su SGD terminalu vietos Klaipėdoje iki Kuršėnų. Projekto vertė – 63,7 mln. eurų.

Šiuo metu vykdomi intensyvūs magistralinio dujotiekio statybos darbai: į statybos teritoriją atvežta apie 100 km, suvirinta – daugiau nei 80 km vamzdžių, apie pusė iš jų jau paklota ir užkasta. Planuojama statybas baigti 2015 m. pabaigoje.

„KKP projekto svarbą ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui pripažino ir Europos Komisija, skirdama projektui parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Gautas ES finansavimas leis ženkliai sumažinti šio projekto įtaką perdavimo tarifams“, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

2014 m. spalio mėn. CEF energetikos koordinacinis komitetas pritarė Europos Komisijos sudarytam ES bendro intereso elektros ir dujų infrastruktūros projektų, kuriems siūloma skirti ES paramą, sąrašui. Į šį sąrašą pateko ir du AB „Amber Grid“ įgyvendinami strateginiai projektai.  Be dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos, finansinę ES paramą nuspręsta skirti Lietuvos – Lenkijos dujotiekio jungties (GIPL) parengiamiesiems darbams ir statybai.

                                                                                                  

Į viršų