Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.04.19
AB „Amber Grid“ pradėjo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų ir vamzdžių pirkimus

2016 m. balandžio 19 d. AB „Amber Grid“ paskelbė  pirkimus dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų bei statybai reikalingų vamzdžių įsigijimo skelbiamų derybų būdu.

Tai Europos Sąjungos bendrojo intereso projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL) dalis, kurį AB „Amber Grid“ įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. Šiuo projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą.

Pirkimų laimėtojai bus atsakingi už magistralinio dujotiekio statybai reikalingų vamzdžių pristatymą bei dujotiekio ir dujų apskaitos mazgo statybą. Apie 165 km ilgio 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis bus paklotas nuo Lietuvos Jauniūnų kompresorių stoties iki Lietuvos-Lenkijos sienos Lazdijų rajone.

Paraiškas dalyvauti pirkime  dalyviai dėl vamzdžių pirkimo turi pateikti per 30 dienų, dėl statybos darbų – per 70 dienų.

2016 m. kovo 8 d. Centinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbus GIPL projekto techninių specifikacijų projektus, sulaukta didelio potencialių konkursų dalyvių susidomėjimo.

„Tai ne tik didžiausios vertės kada nors Bendrovės vykdytas pirkimas, bet ir ypatingos regioninės reikšmės įgyvendinamas projektas, kuriuo Baltijos valstybių dujų sistemos bus integruotos į bendrą Europos perdavimo tinklą“, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Įgyvendinant šį projektą numatoma  pastatyti  522 km ilgio 700 mm skersmens magistralinį dujotiekį, kuris  sujungs abiejų šalių – Jauniūnų, Lietuvoje ir Rembelszczyznos Lenkijoje kompresorių stotis. Lenkijoje bus nutiesta apie 357 km, Lietuvoje - apie 165 km dujotiekio.

Europos Komisijos 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimu GIPL projektui skirta finansinė ES parama pagal Infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) - 10,6 mln. eurų parengiamiesiems darbams ir 295,4 mln. eurų statybos darbams atlikti. Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija, pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

2015 metais Lietuvos teritorijoje buvo užbaigtos GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūros, pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai ir techninis projektas. 2016 m. rugsėjo mėnesį numatoma gauti statybą leidžiančius dokumentus.

GIPL projekto statybas Lietuvos teritorijoje numatoma baigti 2019 metų liepą.

Daugiau informacijos apie pirkimus:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=282154&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=282219&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

 

 

Į viršų