Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“ rezultatus sąlygojo išaugęs dujų poreikis

Per 2016 metų 9 mėnesius gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ pajamos išaugo 24 procentais, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir siekė 47 mln. eurų.  Devynių mėnesių Bendrovės veiklos grynasis pelnas siekė 14,3 mln. eurų (2015 m. 9 mėnesių – 9,5 mln. eurų). 

Šie rezultatai skelbiami šiandien AB „Amber Grid“ pateiktoje 2016 m. 9 mėnesių finansinėje ataskaitoje, parengtoje pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

„Pajamų ir grynojo pelno augimą lėmė didesnis gamtinių dujų perdavimo paslaugų poreikis. Sistemos naudotojams minimu laikotarpiu dujų reikėjo gerokai daugiau nei jie planavo, o „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema turi visas galimybes lanksčiai ir operatyviai reaguoti į pasikeitusias vartotojų reikmes.  Bendrovėje nuolat vykdomas atsakingas bei kryptingas veiklos sąnaudų optimizavimas. Tai atsispindi  rezultatuose", – sako AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Per 2016 m. 9 mėnesius Lietuvos gamtinių dujų vartotojai beveik 1 TWh dujų transportavo užsisakydami trumpalaikes paslaugas, t.y. 75 proc. daugiau nei 2015 m. per tą patį laikotarpį. 

Per devynis šių metų mėnesius iš Klaipėdos SGD terminalo perduota 12,2 TWh gamtinių dujų, t.y. iš SGD terminalo tiekta net 76 proc. Bendrovės perdavimo sistema Lietuvos ir ES vartotojams transportuoto dujų kiekio.

2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo sudariusi 93 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (stambiais gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų ar į kaimynines šalis).

AB „Amber Grid“ EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2016 m. 9 mėnesius palyginus su 2015 m. 9 mėnesių laikotarpiu padidėjo 52 proc. ir siekė 28,7 mln. eurų (per 2015 m. 9 mėnesius – 18,9 mln. eurų). Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą sudarė 16,3 mln. eurų (per 2015 m. 9 mėnesius – 7,4 mln. eurų).

Visą ataskaitą galite skaityti www.ambergrid.lt .

 

___________________________

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

 

 

Vytautė Šmaižytė

Atstovė spaudai

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 50, mob. (+370) 640 722 92

el. paštas: v.smaizyte@ambergrid.lt

Į viršų