Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.04.10
AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija

Vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau – ES) trečiojo energetikos paketo nuostatomis, įpareigojančiomis valstybes nares atskirti dujų perdavimo veiklą nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių, 2015 m. balandžio 10 d. sėkmingai užbaigta Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ sertifikavimo procedūra.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), atsižvelgusi į Europos Komisijos (toliau – EK) nuomonę, 2015 m. balandžio 10 d. konstatavo, jog AB „Amber Grid“ dujų perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimo modelis iš esmės atitinka ES trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus. AB „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.

Šis sprendimas reiškia, jog tiek nacionalinė reguliavimo institucija, tiek EK oficialiai pripažino, jog AB „Amber Grid“ visiškai atitinka ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui keliamus veiklos atskyrimo, skaidrumo ir nepriklausomumo reikalavimus.

Gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklos yra licencijuojamos. 2013 metais užbaigus gamtinių dujų sektoriaus teisinį, funkcinį ir organizacinį veiklos rūšių atskyrimą, VKEKK nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. suteikė AB „Amber Grid“ terminuotą gamtinių dujų perdavimo veiklos licenciją, suteikiančią teisę vykdyti gamtinių dujų perdavimo veiklą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2015 m. sausio 13 d. VKEKK konstatavo, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi. Šis VKEKK sprendimas ir jį pagrindžiantys dokumentai buvo nusiųsti patvirtinimui EK, kuri įvertino gautus dokumentus ir pateikė savo išvadas.

„Užbaigus svarbų gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo procesą, mes pirmieji iš Baltijos šalių tapome pripažinti skaidriu, patikimu ir interesų nevaržomu Europos dujų rinkos dalyviu. Šis sprendimas mums suteikia teisę tapti pilnateisiais Europos Sąjungos perdavimo sistemų operatorius vienijančios asociacijos (ENTSO-G) nariais. Neterminuotos perdavimo veiklos licencijos suteikimas yra nuoseklus žingsnis mūsų strateginių tikslų – visaverčio Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos integravimui į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką ir nacionalinių bei europinių energetinių tikslų įgyvendinimui“, - sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Trečiojo ES energetikos paketo tikslas – sukurti efektyvią energijos rinką, užtikrinti vienodų europinių veiklos standartų laikymąsi ir aukštą dujų tiekimo patikimumą Europos Sąjungos vartotojams.

Neterminuotą perdavimo veiklos licenciją gavęs AB „Amber Grid“ taps 45-uoju sertifikuotu ENTSO-G – asociacijos, vienijančios 23-jų Europos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorius – nariu.

Apie AB „Amber Grid“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ – svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinti bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, dujų perdavimo sistemos saugią ir patikimą veiklą bei plėtrą.

96,58 procento AB „Amber Grid“ akcijų priklauso Lietuvos respublikos Energetikos ministerijos kontroliuojamai UAB „EPSO-G“. AB „Amber Grid“ akcijos nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

Į viršų