Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.10.20
AB „Amber Grid“ tampa pilnateise Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) nare

2015 m. spalio 20 d. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) Generalinė asamblėja pritarė, kad AB „Amber Grid“ bus priimta pilnateise šios organizacijos nare nuo 2015 m. lapkričio 1 d. 

Iki šiol AB „Amber Grid“ turėjo asocijuotos partnerės statusą ir neturėjo balsavimo teisių priimant sprendimus bei turėjo ribotas galimybes dalyvauti ENTSOG veikloje. Pilnateisės narės statusas suteiks galimybę bendrovei aktyviau prisidėti prie Europos dujų rinkos vystymo ir bendro darbo su kitų šalių dujų perdavimo sistemos operatoriais.

Pilnateise ENTSOG nare AB „Amber Grid“ atsirado galimybė tapti po to, kai 2015 m. balandžio 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgusi į Europos Komisijos nuomonę, konstatavo, jog AB „Amber Grid“ dujų perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimo modelis iš esmės atitinka ES trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus, išdavė neterminuotą perdavimo veiklos licenciją ir taip užbaigė AB „Amber Grid“ sertifikavimo procedūrą.

AB „Amber Grid“ tapo 45-ąja ENTSOG – asociacijos, vienijančios Europos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorius – nare.

ENTSOG buvo įsteigta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 715/2009 kaip organizacija, skirta dujų perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimui Europos Bendrijos lygmeniu. ENTSOG rengia europinių dujų tinklų kodeksus, tvirtina Europos Bendrijos 10-ties metų dujų tinklų plėtros planą, bendras tinklų eksploatavimo priemones ir atlieka kitas funkcijas.

Į viršų