Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“ tinklo plėtros plane – dėmesys konkurencijos dujų rinkoje skatinimui

Šiandien Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planui.

Plane numatoma investicijų vertė į dujų perdavimo sistemos plėtros projektus per artimiausią dešimtmetį sudaro 195 mln. eurų.

„Amber Grid“ prioritetas – investicijos į strategines įmonei sritis – dujų tiekimo alternatyvų sukūrimą ir užtikrinimą, konkurencijos dujų rinkoje skatinimą, aktyvų indėlį į integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimą. Esame įsitikinę, kad bendrovės numatytos investicijos leis mums efektyviai reaguoti į numatomus pokyčius rinkoje“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Plane numatyti svarbiausi gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtros projektai – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL) ir dujotiekių jungties tarp Latvijos – Lietuvos pajėgumų padidinimas – sudarys galimybę dar daugiau diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, integruos Lietuvą ir kitas Baltijos šalis į bendrą  Europos Sąjungos dujų rinką bei padidins dujų tiekimo saugumą. Taip pat pasinaudodama Europos struktūrinių fondų teikiamos paramos lėšomis, AB „Amber Grid“ numato diegti pažangią gamtinių dujų perdavimo infrastruktūrą, kuri užtikrins dar efektyvesnį gamtinių dujų srautų valdymą, saugų ir patikimą dujų perdavimą sistemos naudotojams bei išmetamų teršalų mažinimą.

Prognozuojama, kad artimiausią dešimtmetį Lietuvoje suvartojamų dujų kiekiai mažės 6-8 proc., tačiau turėtų didėti tarpvalstybiniai dujų srautai į kitas Baltijos šalis bei atsiras galimybė transportuoti dujas naujomis kryptimis per dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Dešimties metų perdavimo sistemos operatoriaus tinklo plėtros planas parengtas atsižvelgiant į valstybės strateginių dokumentų nuostatas, dujų rinkos dalyvių poreikius, tiekimo patikimumo bei efektyvaus perdavimo sistemos veikimo užtikrinimą, bendrovės strategiją, bendrovės aplinkos apsaugos politiką ir teisės aktų reikalavimus.

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

Į viršų