Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.03.25
AB „Amber Grid“ valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 23 d., darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams

Susirinkime numatoma tvirtinti AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas, pelno (nuostolių) paskirstymą, išrinkti audito įmonę bei pakeisti bendrovės įstatų redakciją.

Susirinkimui teikiamas siūlymas išmokėti 200,2 mln. Lt (58 mln. eurų) dividendų.

Primename, kad 2014 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimo dėl 2013 metų pelno paskirstymo nepriėmė.

Šiuo metu bendrovės disponuojami finansavimo ištekliai, likvidumo bei mokumo rodikliai leis išmokėti dividendus ir sėkmingai toliau tęsti bendrovės vykdomą veiklą bei įgyvendinti strateginius infrastruktūros projektus.

Dividendų išmokėjimas neturės įtakos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainoms.

Į viršų