Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.12.22
AB „Amber Grid“ valdyba nustatė trinares 2016 metų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

Siekiant didinti patiriamų perdavimo paslaugų sąnaudų, gaunamos naudos ir apmokėjimo už paslaugas sąsajumą bei atsižvelgiant į tai, kad pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. gruodžio 17 d. pakeistą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką atsirado galimybė taikyti trinarę perdavimo paslaugų kainą, nustatant ir kainą už vartojimo pajėgumus, AB „Amber Grid“ valdyba 2015 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą dėl trinarių gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų, galiosiančių nuo 2016 m. sausio 1 d. Šiam sprendimui 2015 m. gruodžio 22 d.  pritarė Komisija.

Lyginant su Valdybos 2015 m. lapkričio 19 d. protokolu Nr. 13 nustatytomis ir Komisijos 2015 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. O3-609 patvirtintomis kainomis, patvirtintos naujos kainos, taikytinos perdavimo sistemos vidiniame išleidimo taške, nustatant trinarę kainą:

─ kaina už užsakomus perdavimo pajėgumus;
─ kaina už nustatytus vartojimo pajėgumus (nauja kainos dedamoji);
─ kaina už perduodamą kiekį.

Taip pat vidinio išleidimo taško kainos ir jų diferencijavimas patikslintas pagal turimą naujausią informaciją apie užsakomus pajėgumus bei faktinį pajėgumų panaudojimą.

Kituose įleidimo ir išleidimo taškuose 2016 m. kainos yra lygios 2015 m. lapkričio mėnesį nustatytoms kainoms.

Perdavimo paslaugų sąnaudos didžia dalimi priklauso nuo sukurtų ir konkrečiose pristatymo vietose reikalingų pajėgumų dydžio. Tuo pačiu užtikrinamas pajėgumų lygmuo sukuria galimybę vartotojams bet kuriuo metu gauti reikiamą dujų kiekį. Vadovaujantis Vyriausybės nustatyto Diversifikavimo tvarkos aprašo nuostatomis identifikuojami vartojimo pajėgumai geriausiai atspindi vartotojams reikalingų pajėgumų dydį. Atitinkamai kainos už juos nustatymas leidžia tiksliau susieti perdavimo sistemos sąnaudas su perdavimo paslaugomis sukuriama nauda. Dalies perdavimo sistemos sąnaudų padengima taikant kainą už vartojimo pajėgumus sumažina gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas sistemos naudotojams už užsakomus pajėgumus vidiniame išleidimo taške.  Todėl tiems sistemos naudotojams kurie efektyviai išnaudoja jiems reikalingus perdavimo pajėgumus,  naudojimosi perdavimo infrastruktūra išlaidos sumažės.

Vidutinės kainos, susijusios su dujų perdavimu Lietuvos sistemos naudotojams, išreikštos transportuojamo dujų kiekio vienetui, lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesį nustatytomis dvinarėmis kainomis, išlieka nepakitusios – 1,93 Eur / MWh.

AB „Amber Grid“ valdybos nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos vidiniame išleidimo taške, skirtame Lietuvos vartotojams, yra vidutiniškai 4,8 proc. mažesnės už Komisijos 2016 metams nustatytą kainos viršutinę ribą. Kituose įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos yra lygios kainų viršutinėms riboms.

Trinarės gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2016 m. sausio 1 d., paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje  www.ambergrid.lt
 

Į viršų