Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2013.10.31
AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio rezultatai

AB „Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Pilna apimtimi AB „Amber Grid“ veiklą pradėjo vykdyti nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, bendrovė skelbia 2013 m. III ketvirčio rezultatus. AB „Amber Grid“ sutrumpinta finansinė ataskaita parengta pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, tačiau ataskaita nėra audituota.

AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio EBITDA siekė 10,4 mln. Lt, pardavimo pajamos sudarė 26,4 mln. Lt, o ikimokestinis ir grynasis nuostolis buvo atitinkamai 2,8 mln. Lt ir 1,2 mln. Lt. Dviejų mėnesių veiklos nuostolį daugiausiai sąlygojo veiklos sezoniškumas – vasarą pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą yra mažiausios, o sąnaudos dėl aktyviai vykdomų dujų sistemų remontų padidėja.

Bendrovės veiklos rezultatams įtakos turėjo ir kasmet mažėjantis gamtinių dujų suvartojimas: AB „Achema“ (-188 mln. m3), Lietuvos energijos gamyba, AB (-44,1 mln. m3), UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (-30,3 mln. m3) ir kt. Iš viso per 2013 m. 9 mėn. gamtinių dujų perdavimo sistema Lietuvos vartotojams buvo transportuota 2.053,8 mln. m3 gamtinių dujų – 13,7% mažiau nei per 2012 m. 9 mėn. (2.379,1 mln. m3).

Tranzitu Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai patiekta 1.489,6 mln. m3 gamtinių dujų – 4,1% mažiau nei per 2012 m. 9 mėn. (1.554,0 mln. m3).

„Esame patenkinti pirmais veiklos mėnesiais pasiektais rezultatais, kurie buvo geresni nei planavome. Dėl to, visų pirma, reikia padėkoti mūsų bendrovės klientams ir partneriams, kuriems reikėjo prisitaikyti prie įvykusių pokyčių gamtinių dujų rinkoje“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Bendrovė per 2013 m. III ketvirtį iš viso investavo 15,4 mln. Lt.

Buvo tęsiami dujotiekio tarp Tauragės ir Klaipėdos (apie 103 km) statybos darbai. Ši atkarpa yra investicijų projekto - magistralinio dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda antrojo etapo Tauragė–Klaipėda su dujų skirstymo stotimi Klaipėdos mieste statybos dalis.

Pagrindiniai projekto tikslai yra gamtinių dujų perdavimo sistemos patikimumo ir saugumo bei transportavimo pajėgumų Vakarų Lietuvos regione padidinimas, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo prijungimas prie Lietuvos dujotiekių sistemos, stabilaus darbo režimo Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemoje užtikrinimas. Numatoma, kad dujotiekis bus pradėtas eksploatuoti 2013 m. lapkričio mėn. 

 
2013 m. spalio 14 d. Europos Komisija paskelbė pirmąjį ES bendro intereso projektų sąrašą. Iš 248 energetikos projektų į šį sąrašą pateko trys dujų sektoriaus projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja AB „Amber Grid“: Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungtis, dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų išplėtimas, dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos išplėtimas. Šis sąrašas išskiria energetikos projektus, kurie svarbūs Europos Sąjungos bendros vidaus rinkos sukūrimui, todėl jų greitesniam įgyvendinimui paspartinamos planavimo ir leidimų išdavimo procedūros bei suteikiama teisė pretenduoti į ES paramą pagal ES infrastruktūros tinklų priemonę (CEF).

2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, AB „Amber Grid“ turėjo sutartis su 86 gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais, tarp kurių – didžiausios Lietuvos pramonės įmonės, elektros energijos ir šilumos gamintojai. Gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai yra ir gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai bei gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios gamtines dujas tiekia buitiniams ir kitiems nedideliems gamtinių dujų vartotojams.

2013 m. rugsėjo 30 d. bendrovės akcininkų struktūra buvo: „E.ON Ruhrgas International GmbH“ (Vokietija) – 38,9 proc., OAO „Gazprom“ (Rusija) – 37,1 proc., LR energetikos ministerija – 17,7 proc., smulkieji akcininkai – 6,3 proc. akcijų.

AB „Amber Grid“ akcijos nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

Į viršų