Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2016.02.26
AB „Amber Grid“ 2015 m. neaudituoti veiklos rezultatai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. veiklos neaudituotus rezultatus.

2015 m. bendrovės pajamos sudarė 55,8 mln. Eur ir, palyginus su 2014 m., padidėjo 7,7 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą sudarė 89,3 proc. visų pajamų. Per 2015 m. bendrovė uždirbo 16 mln. Eur grynojo pelno, kai 2014 m. buvo patirtas 113,4 mln. Eur nuostolis, kurį nulėmė ilgalaikio turto vertės sumažėjimas apskaitytas 2014 m. Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 30,1 mln. Eur, palyginus su 2014 m. (28,5 mln. Eur), padidėjo 5,3 proc.

2015 m. Lietuvos vartotojams į dujų skirstymo sistemas ar tiesiogiai prijungtas vartotojų sistemas  buvo bendrai transportuota 26,2 TWh gamtinių dujų. Palyginus su 2014 metais, kai buvo perduota 26,6 TWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai sumažėjo 1,8 proc. Pagrindinės priežastys, lėmusios bendrą gamtinių dujų perdavimo kiekio mažėjimą Lietuvos dujų rinkos poreikiams, buvo 0,40C aukštesnė vidutinė metinė temperatūra ir išaugęs alternatyvaus kuro naudojimas šilumos ir elektros gamybai.

„2015 m. baigėme dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybą, SGD terminalas buvo pilnai integruotas į dujų perdavimo sistemą ir užtikrinta reali dujų tiekimo šaltinių alternatyva. Tai lėmė, kad 2016 m. didžioji dalis dujų Lietuvos poreikiams jau bus patiekta per SGD terminalą. Toliau vykdėme intensyvų pasiruošimą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybai, buvo užtikrintas šio projekto finansavimas; sėkmingai bendradarbiavome su regiono partneriais dėl vieningos Baltijos šalių dujų rinkos sukūrimo. Kompleksiškai ir nuosekliai įgyvendindami strateginius tikslus, optimizavę veiklos kaštus ir procesus, racionaliai išnaudodami esamą perdavimo sistemos infrastuktūrą, pasiekėme planuotus finansinius rezultatus”, – sako Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius. 

Perdavimo sistema į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS buvo transportuota 1,0 TWh gamtinių dujų. Į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 21,8 TWh gamtinių dujų (2014 m. – 21,6 TWh  gamtinių dujų).

Per 2015 m. į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą buvo investuota 49,5 mln. EUR. 85% investicijų – 42 mln. EUR buvo skirta dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui įgyvendinti.

Dujotiekis, kurio bendra vertė siekė 57,9 mln Eur, pradėtas eksploatuoti 2015 m. pabaigoje, jo ilgis 110 km, skersmuo – 800 mm. Įgyvendinus projektą „Dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai  pajėgumų padidinimas (magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statyba)“ buvo pasiekti pagrindiniai  tikslai – sukurti pakankami pajėgumai transportuoti gamtines dujas iš suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis bei diversifikuoti dujų tiekimo šaltiniai.

Į viršų