Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

2016 m. I ketvirčio bendrovės pajamos sudarė 21,3 mln. Ikimokestinis ir grynasis pelnas buvo, atitinkamai, 10,4 mln. Eur  ir 8,8 mln. Eur.

2016 m. I ketvirčiui sistemos naudotojai užsisakė 56 % daugiau ilgalaikių perdavimo sistemos įleidimo pajėgumų ir 2,9 karto daugiau trumpalaikių perdavimo sistemos išleidimo pajėgumų lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įleidimo taške ataskaitinį laikotarpį užsakyti ilgalaikiai pajėgumai buvo 5,5 karto didesni nei 2015 m. I ketvirtį.

Per 2016 m. I ketvirtį gamtinių dujų perdavimo sistema sistemos naudotojams iki pristatymo vietų buvo transportuota 15.072 GWh gamtinių dujų arba 2,9 % mažiau nei 2015 m. I ketvirtį.

Lietuvos vartotojams buvo transportuota 7.473 GWh gamtinių dujų arba 694 GWh (8,5 %) mažiau nei per 2015 m. I ketvirtį. Dujų transportavimo apimčių mažėjimą daugiausia lėmė dujų suvartojimo sumažėjimas šilumos ir elektros energijos gamybos sektoriuose nuo 2016 m. pradžios Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kvotas bei didesnis alternatyvaus kuro naudojimas energijos gamyboje.

Perdavimo sistema į Latvijos Respubliką per Kiemėnų dujų apskaitos stotį  buvo transportuota 119 GWh arba 160 GWh (2,3 karto) mažiau, o į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 7.480 GWh arba 405 GWh (5,7 %) daugiau gamtinių dujų.

„Sėkmingas bendrovės strateginių sprendimų įgyvendinimas sudaro sąlygas rinkos dalyviams lanksčiai reaguoti į gamtinių dujų kainų pokyčius pasaulinėje rinkoje. Pradėjus eksploatuoti naują dujotiekį nuo Klaipėdos iki Kuršėnų bei esant konkurencingoms SGD kainoms, rinkos dalyviai įvertino sėkmingai išvystytos alternatyvios dujų tiekimo infrastruktūros naudą – 2016 m. I ketvirtį Lietuvos vartotojai ir tiekimo įmonės beveik 70 % dujų importavo per SGD terminalą Klaipėdoje. Siekiant sukurti palankias sąlygas dujų prekybai Baltijos šalių regione, buvo tęsiamas bendradarbiavimas su partneriais vystant vieningą Baltijos šalių regiono dujų rinką. Toliau buvo vykdomas intensyvus pasiruošimas kito strateginės svarbos investicijų projekto – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbams, kuriuo Baltijos šalių dujų rinka bus integruota į ES bendrą dujų rinką“, – sakė Saulius Bilys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Per 2016 m. I ketvirtį į gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, rekonstrukciją ir modernizavimą AB „Amber Grid“ investavo 1,7 mln. Eur. Daugiausiai investicijų (0,9 mln. Eur) skirta dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) parengiamiesiems statybos darbams.

AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą.

________________

UAB „EPSO-G“ yra kontroliuojančioji įmonė, valdanti gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“, elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB ir Lietuvos energijos išteklių biržų operatoriaus UAB „Baltpool“ kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“ įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetinės sąjungos tikslus. 100 % UAB „EPSO-G“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Į viršų