Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2013.06.11
AB „Lietuvos dujos“ akcininkai patvirtino AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Šiandien, 2013 m. birželio 11 d., įvyko neeilinis visuotinis AB „Lietuvos dujos“ akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygas ir nusprendė jose numatytomis sąlygomis nuo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos dujos“ atskirti jos dalį (AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą) bei šiai daliai priskirto turto, teisių ir pareigų pagrindu įkurti naują bendrovę AB „Amber Grid“.

Viena iš bendrovės akcininkių OAO „Gazprom“ priimdama sprendimą balsavo „už“ su išlyga.

Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino pakeistą AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją ir įgaliojo AB „Lietuvos dujos“ vadovą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Nustatyta, kad po atskyrimo tęsiančioje veiklą AB „Lietuvos dujos“ organų struktūra nesikeis – bendrovėje toliau veiks visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Taip pat patvirtinta, kad valdybos nariai – dr. Valery Golubev (valdybos pirmininkas), dr. Achim Saul (pirmininko pavaduotojas), Uwe Fip, Kirill Seleznev ir Valdas Lastauskas – toliau eis savo pareigas. Atitinkamai valdyba savo posėdyje, įvykusiame tą pačią dieną, patvirtino, kad Viktoras Valentukevičius toliau eis AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigas.

Taip pat AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino po atskyrimo sukuriamos AB „Amber Grid“ įstatus ir įgaliojo AB „Amber Grid“ vadovą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti AB „Amber Grid“ įstatus bei atlikti visus veiksmus, susijusius su AB „Amber Grid“ ir jos įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 


 

Į viršų