Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.03.29
AB „Lietuvos dujos“ kartu su kitais Baltijos regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais parengė pirmąjį Dujų regioninį investicijų planą 2012-2021 metams
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 straipsniu, dujų perdavimo sistemos operatoriai (PSO) kas dvejus metus privalės skelbti Dujų regioninį investicijų planą 10-čiai metų. Įgyvendindami šį Reglamento reikalavimą, Baltijos energijos rinkos ir jungčių plano (angl. BEMIP) apimamo regiono PSO parengė pirmąjį Dujų regioninį investicijų planą.

Šio plano tikslas – pateikti regioninės dujų rinkos ir infrastruktūros perspektyvas bei pateikti iššūkių ir kliūčių, kurios trukdo dujų infrastruktūros plėtrai Baltijos jūros regione, analizę.

2012-2021 m. BEMIP Dujų regioninis investicijų planas laikytinas pirmąja „pilotine“ versija. Baltijos regiono PSO nuoširdžiai ragina visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti viešose konsultacijose. PSO būtų labai dėkingi už Jūsų pateiktą nuomonę bei komentarus, kurie padėtų tobulinti vėlesnius BEMIP Dujų regioninius investicijų planus, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir iššūkius, su kuriais BEMIP regionas gali susidurti ateityje. Prašome siųsti Jūsų komentarus ir pastabas, kurios padėtų dalyvaujantiems PSO rengiant vėlesnius Dujų regioninius investicijų planus, anglų kalba el. paštu bemipgrip@gaz-system.pl iki 2012 m. balandžio 30 d.

„Į dujų regioninį investicijų planą įtraukti ne tik perdavimo sistemos operatorių, bet ir trečiųjų šalių vykdomi ar planuojami investicijų projektai. Tikimės, kad šis dokumentas padės mums efektyviau planuoti ir koordinuoti dujų infrastruktūros plėtrą regione, siekiant, kad dujų vartotojams ir kitiems rinkos dalyviams svarbūs tikslai – dujų tiekimo patikimumo didinimas, dujų tiekimo šaltinių diversifikavimas ir rinkų integracija – būtų pasiekti kuo mažesniais kaštais“, – sakė Viktoras Valentukevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius.

Regioninį investicinį planą ir jo priedą (pdf versijas anglų kalba) galite parsisiųsti paspaudę šias nuorodas:

Papildoma informacija:

BEMIP regiono Dujų regioninį investicijų planą rengė šie PSO: Eesti Gaas (Estija), Energinet.dk (Danija), Gasum (Suomija), Latvijas Gaze (Latvija), Lietuvos dujos (Lietuva), GAZ-SYSTEM (Lenkija), Swede Gas (Švedija).

Į viršų