Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2012.11.12
AB „Lietuvos dujos“ valdyba patvirtino gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. sausio 1 d.
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos nustatomos metams, o tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus. Vykdydama įstatymo nuostatas, AB „Lietuvos dujos“ valdyba 2012 m. lapkričio 9 d. protokolu Nr. 9 patvirtino gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas bei gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. sausio 1 d. Valdybos sprendimu patvirtintos kainos ir tarifai yra pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) patikrinti.

Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis visiems vartotojų pogrupiams dėl sumažėjusios dujų importo kainos, kurią įtakojo teigiami pokyčiai pasaulinėse naftos ir valiutų rinkose, ir mažesnių dujų tiekimo saugumo sąnaudų mažėja 12 ct/m3. Dėl valstybės institucijų priimtų sprendimų nuo 2013 m. sausio 1 d. tarifas didėja 4,5 ct/m3 suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos darbams finansuoti. Įvertinus visus pokyčius, gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis, palyginti su 2012 m. II pusmečiu, mažėja 8 ct/m3.

Pastovioji tarifo dalis visiems buitinių vartotojų pogrupiams nuo sausio 1 d. nesikeičia.

AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai patikrinti šių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, įsigaliosiančių nuo 2013 m. sausio 1 d., skaičiavimus:

Vartotojų pogrupis

Suvartojamas gamtinių dujų kiekis (Q) per metus

Dvinaris gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams

(su PVM)

Pastovioji tarifo dalis Lt/mėn. (su PVM)

Kintamoji tarifo dalis Lt/m3 (su PVM)

2012 m.

II pusm.

Nuo 2013.01.01

2012 m.

II pusm.

Nuo 2013.01.01

1

iki 500 m3

 

1,95

1,95

2,79

2,71

2

nuo 500 m3 iki 20 000 m3

 

13,81

13,81

2,17

2,09

3

daugiau kaip 20 000 m3

 

13,81

13,81

2,16

2,08

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos priklausomai nuo transportuojamų dujų kiekių apimčių ir kitų parametrų pokyčių 1, 2, 3 ir 7 nebuitinių vartotojų grupėms didės iki 4,9 proc., o 4, 5 ir 6 grupėms – mažės iki 7,5 proc.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų vidutinė kaina:

  • pirmajai sistemos naudotojų (nebuitinių vartotojų) grupei, dėl ženklaus šios grupės vartotojams transportuojamų dujų kiekio sumažėjimo, padidės 18,6 proc.;
  • antrajai sistemos naudotojų (nebuitinių vartotojų) grupei, dėl padidėjusio šios grupės vartotojams transportuojamo dujų kiekio, sumažės 1,4 proc.

Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įstatymo ir Komisijos patvirtintų poįstatyminių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo nuo 2013 m. sausio 1 d. iš vartotojų pradedamos rinkti lėšos, kuriomis bus finansuojamas AB ,,Klaipėdos nafta“ įgyvendinamas suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas. Komisijos nustatytą SGDT priedą – 37,53 Lt/tūkst. m3 (be PVM) – nuo 2013 metų privalės mokėti visi perdavimo sistemos naudotojai. SGDT lėšas privalės administruoti AB „Lietuvos dujos“. Surinktos SGDT lėšos (114 mln. Lt) bus pervestos AB „Klaipėdos nafta“.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams ir gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2013 m. sausio 1 d., bus viešai paskelbtos AB „Lietuvos dujos“ tinklalapyje www.dujos.lt po to, kai joms pritars Komisija.
 

Į viršų