„Amber Grid“ 2018 m. I pusmetį uždirbo 6,5 mln. Eur grynojo pelno

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ pajamos šių metų pirmąjį pusmetį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laiku, sumažėjo 16 proc. Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis - nuo šių metų pradžios vidutiniškai 36,5 proc. buvo sumažintos reguliuojamos perdavimo paslaugų kainos Lietuvos sistemos naudotojams.

2018 m. I pusmetį „Amber Grid“:

  • pradėjo dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto statybos etapą ir paskelbė GIPL dalies Lietuvoje tarptautinį statybos darbų pirkimo konkursą;
  • investavo 5,8 mln. Eur (beveik 3 kartus daugiau nei 2017 m. I pusm.) į perdavimo sistemos rekonstrukciją ir modernizavimą;
  • dėl padidėjusių balansavimo apimčių gavo daugiau balansavimo pajamų, kurios iš dalies kompensavo mažesnes pajamas už perdavimo paslaugas.

Pajamos, pelnas

Pagrindinė mažesnių pajamų už gamtinių dujų perdavimo paslaugas priežastis -  nuo metų pradžios vidutiniškai 36,5 proc. sumažintos reguliuojamų perdavimo paslaugų kainų Lietuvos sistemos naudotojams.

2018 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ pajamos sudarė 27,4 mln. Eur ir, palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 16 proc.

Transportavimo į gretimas perdavimo sistemas pajamos išaugo dėl didesnių perduotų gamtinių dujų kiekių. Balansavimo pajamos išaugo dėl padidėjusių balansavimo apimčių.

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 2018 m. pirmąjį pusmetį siekė 7,4 mln. Eur (2017 m. pirmąjį pusmetį buvo 12,8 mln. Eur), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 13,9 mln. Eur (2017 m. pirmąjį pusmetį – 20,3 mln. Eur).

2018 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo 6,5 mln. Eur (2017 m. pirmąjį pusmetį – 10,9 mln. Eur) grynojo pelno. Pagrindinė mažesnio pelningumo (palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu) priežastis – mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos ir dėl to sumažėjusios pajamos.

Sąnaudos, investicijos

Bendrovės sąnaudos 2018 m. pirmąjį pusmetį sudarė 19,8 mln. Eur ir iš esmės nesikeitė – buvo 1 proc. didesnės nei atitinkamu 2017 m. laiku.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų – 6,3 mln.  Eur, arba 32 proc. lyginant su 2017 m. pirmuoju pusmečiu, jos dėl ilgalaikio turto perkainojimo 2017 m. pabaigoje sumažėjo 14 proc.

Gamtinių dujų sąnaudos siekė 4,8 mln. Eur (24 proc. visų sąnaudų), ir, palyginus su 2017 m.  atitinkamu periodu, dėl didesnių gamtinių dujų kiekių balansavimo poreikiams bei išaugusių gamtinių dujų kainų  padidėjo 52 proc.

2018 m. pirmąjį pusmetį „Amber Grid“ investicijos į rekonstrukciją ir modernizavimą, palyginus su 2017 m. I pusmečiu (1,6 mln. Eur), padidėjo beveik 3 kartus ir sudarė 5,8 mln. Eur. Padidėjimą nulėmė 2018 m. atliekami magistralinių dujotiekių bei dujų skirstymo stočių rekonstrukcijos projektai.

Paslaugos

2018 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8,0 TWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo – 4,4 TWh, t.y. iš SGD terminalo Lietuvos ir Baltijos šalių vartotojams pateikta 32,8 proc. jiems reikalingo dujų kiekio. Iš Latvijos  į Lietuvą buvo transportuota bemaž 1 TWh gamtinių dujų.

2018 m. pirmąjį pusmetį vartotojams į Lietuvos vidinį išleidimo tašką buvo transportuota 12,4 TWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, kai buvo perduota 12,8 TWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai sumažėjo 3,5 proc.

2018 m. pirmąjį pusmetį iš perdavimo sistemos į Latviją per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 0,8 TWh gamtinių dujų (2017 m. pirmąjį pusmetį – 0,035 TWh).

Per aptariamą laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota 14,7 TWh gamtinių dujų (2017 m. pirmąjį pusmetį – 11,9 TWh gamtinių dujų).

Iki 2018 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 103 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais.

Į viršų