„Amber Grid“ 2019 m. I pusmetį uždirbo 26 mln. Eur pajamų

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“, priklausantis energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G, per pirmąjį 2019 m. pusmetį uždirbo 26 mln. Eur konsoliduotų pajamų, palyginti su 27,6 mln. Eur, tuo pačiu laikotarpiu pernai. Antrąjį ketvirtį itin padidėjęs dujų transportavimas į Latviją ir didesnis vartojimas Lietuvoje leido iš dalies amortizuoti dėl šiltų žiemos orų sumažėjusią dujų transportavimo paslaugų paklausą metų pradžioje.

„Pozityviai nuteikia tai, kad šį pusmetį dujų vartojimas Lietuvoje augo, o suteiktų transportavimo paslaugų į kitas Baltijos šalis padvigubėjo. Tai akivaizdžiai parodė, kad gerai išvystyta Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūra ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas vis aktyviau panaudojami viso Baltijos šalių regiono reikmėms ir tai leidžia mums dirbti efektyviau. Gabenti dujas per Lietuvą į kaimynines šalis ir toliau skatina itin palankios SGD kainos rinkoje, todėl tikėtina, kad iki metų pabaigos šie skaičiai dar labiau augs“, – sako Saulius Bilys, „Amber Grid“ generalinis direktorius.
„Amber Grid“ 2019 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą buvo 6,1 mln. Eur, tai  18,8  proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai pelnas prieš apmokestinimą sudarė 7,5 mln. Eur. Bendrovė pirmąjį pusmetį uždirbo 5,1 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno arba 22,7 proc. mažiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai grynasis pelnas buvo 6,5 mln. Eur.
 
2019 m. pirmojo pusmečio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. Eur ir yra 18,8 proc. mažesnis, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai EBITDA buvo 14 mln. Eur. Nuo 2019 m. prasidėjo naujas 5 metų reguliavimo periodas, kurio metu „Amber Grid“ nustatyta daugiau kaip perpus, nuo 7,09 proc. iki 3,33 proc., sumažinta investicijų grąžos norma.
 
Per pirmuosius šešis mėnesius buvo atliktos reikšmingos investicijos į patikimo dujų perdavimo tinklo atnaujinimą ir daug dėmesio skirta veiklos efektyvumui. „Amber Grid“ konsoliduotos veiklos sąnaudos per nurodytą periodą mažėjo 1,4 proc. ir sudarė 19,7 mln. Eur. Pirmąjį šių metų pusmetį „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklo modernizavimui skyrė  8,8 mln. Eur, arba 1,5 karto daugiau nei pernai tuo pačiu metu (5,8 mln. Eur).
 
Į Lietuvą transportuota 4 proc. daugiau dujų, du kartus išaugo dujų transportavimo kiekiai į Baltijos šalis
 
2019 m. pirmąjį pusmetį į Lietuvą buvo transportuota 14 teravatvalandžų (TWh) gamtinių dujų, neskaitant dujų tranzito į Kaliningrado sritį. Tai 4,1 proc. daugiau, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai į Lietuvą buvo transportuota 13,4 TWh gamtinių dujų.
 
Lietuvos poreikiams buvo suvartota 12,6 TWh dujų. Tai 1,4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai dujų buvo suvartota 12,4 TWh. Latvijos ir Estijos kryptimi buvo transportuota 1,2 TWh gamtinių dujų ir tai beveik dvigubai – 46 proc. daugiau nei 2018 m. I pusmetį, kai į Baltijos šalis buvo transportuota 0,8 TWh dujų.
 
2019 m. I pusmetį iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 43 proc. viso dujų kiekio, transportuoto į Lietuvą, o vamzdynais iš Baltarusijos ir Latvijos – 57 proc. Per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo daugiau kaip trečdaliu, tai yra 36 proc., didesnis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
 
Dujų tranzitas per Lietuvą į Kaliningrado sritį per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 13,5 TWh ir buvo 8,5 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai per mūsų šalį tranzitu į Kaliningradą buvo perduota 14,7 TWh gamtinių dujų.
 
Dujos į Lietuvą tiekiamos per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą ir iš Rusijos per Baltarusiją ir Latviją. Ateityje, 2021 m. pabaigoje pastačius dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus sukurtas dar vienas alternatyvus dujų tiekimo šaltinis, užtikrinsiantis dujų tiekimą iš Vakarų Europos ir kitų šaltinių per Lenkiją į Lietuvą, kitas Baltijos šalis ir Suomiją.
 
Rinkos konkurencingumui didinti – nauja iniciatyva atsinaujinančios energetikos srityje ir dujų perdavimo pajėgumų padidinimas
 
Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pirmąjį 2019 m. pusmetį verslui pradėjo teikti dar vieną paslaugą – dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), kilmės garantijas. Bendrovė ne tik administruoja dujų, pagamintų iš AEI, nacionalinį kilmės garantijų registrą, bet ir stiprina savo žinias bei dalyvauja tarptautiniuose projektuose, siekdama tapti žaliųjų dujų kompetencijos centru Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių, o taip pat ir sąlygų lanksčiai naudoti žaliąsias dujas perdavimo tinkle sukūrimas, priartina Lietuvą prie siekiamo Nacionalinėje energetikos strategijoje iškelto tikslo iki 2050 m. didžiąja dalimi atsisakyti iškastinio kuro ir tapti žaliosios energijos šalimi.
 
Birželio mėn. „Amber Grid“ kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Conexus Baltic Grid“ pateikė paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (INEA) prie Europos Komisijos dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos, pajėgumų didinimo projekto finansavimo. Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla ir GIPL jungtimi.

Daugiau apie 2019 m. I pusmečio veiklos rezultatus galima sužinoti čia.

Į viršų