2020.12.30
„Amber Grid“ dalyvaus Lietuvos vandenilio energetikos asociacijos veikloje
 
Siekdamas spartinti vandenilio panaudojimą energetikos sektoriuje, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ prisijungė prie Lietuvos vandenilio energetikos asociacijos. Šalies mokslininkus ir verslo organizacijas jungianti asociacija skatina vandenilio technologijų plėtrą šalyje ir siekia skaidraus bei efektyvaus vandenilio energetikos reglamentavimo. 
„Lietuvos išsikelti žaliosios energetikos tikslai skatina mus atverti savo inžinerinį, rinkos žinių bei infrastruktūros potencialą šiai atsinaujinančios energijos formai bei vystyti ir įgyvendinti žaliojo vandenilio gamybos, transportavimo bei rinkos kūrimo idėjas. Gamtai draugišką žaliąjį vandenilį galima išgauti panaudojant iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją. Europos valstybės, taip pat ir Lietuva planuoja plėtoti vėjo parkus jūroje, tad priėmę tinkamus sprendimus, galime tapti žaliojo vandenilio gamintojai dešimties metų perspektyvoje. Todėl numatome pritaikyti šalies dujų perdavimo sistemą vandenilio transportavimui. Šiai Lietuvos energetikos ateitį lemiančiai transformacijai svarbus sutelktas bendradarbiavimas tarp mokslininkų, valstybės institucijų, energetikos įmonių, įrangos gamintojų ir vartotojų, siekiant geriausiai išnaudoti atsiveriančias galimybes“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius. 
Narystė Lietuvos vandenilio energetikos asociacijoje suteiks didesnį pagreitį bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis, siekiančiomis vystyti žaliojo vandenilio gamybą, tiekimą į dujų tinklus ir šios veiklos teisinį reglamentavimą. Dalyvavimas asociacijoje naudingas ir didinant kompetencijas atsinaujinančio vandenilio srityje. 
Pasak N. Bikniaus, „Amber Grid“ jau analizuoja galimybes Lietuvos dujų perdavimo sistemą pritaikyti žaliųjų dujų, įskaitant ir vandenilį, transportavimui. „Netrukus pradėsime pokyčių dujų perdavimo ir skirstymo sistemose vertinimą, kad ateityje galėtume pritaikyti tinklą žaliųjų dujų transportavimui ir vandenilio bei gamtinių dujų mišinių vartojimui“, – teigia N. Biknius.
Europos pavyzdžiai rodo, kad išvystyta ir naujai kuriama dujų infrastruktūra gali būti optimaliai panaudojama žaliosios energetikos transformacijai. Šiuo metu įrengiama dujų jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL buvo suplanuota, užtikrinant dujų tiekimo saugumą ir diversifikuojant Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas. Tačiau vertinant ateities perspektyvą, matyti, kad GIPL gali tapti ir žaliosios energijos eksporto kanalu į šiaurės-vakarų Europą.
 
2020 m. lapkritį „Amber Grid“ prisijungė prie Energetikos ministerijos įsteigtos Lietuvos vandenilio platformos, o kiek anksčiau rudenį tapo Europos švaraus vandenilio aljanso nariu. Šiuo metu operatorius analizuoja Power-to-Gas technologijos, skirtos išgauti vandenilį ir perduoti jį į dujų tinklą, pritaikymą. 
 
Vandenilis sprendžia žaliosios energijos saugojimo problemą. Augant elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kaupiantis perteklinei energijai tinkle bei esant vartojimo svyravimams, būtina užtikrinti stabilią ir subalansuotą energetikos sistemą. Perteklinę energiją pavertus žaliuoju vandeniliu ir patiekus į dujų sistemą, energiją galima saugoti dujinėje formoje ir, prireikus, iš jos pagaminti elektros ar šiluminę energiją.
 
 
Į viršų