Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ dalyvaus vystant bendrą Europos atsinaujinančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą

Kuriant sąlygas žaliųjų dujų plėtrai Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ jungiasi prie europinės asociacijos, vystančios Europos atsinaujinančių dujų kilmės garantijų tarpvalstybinę mainų sistemą – ERGaR (European Renewable Gas Registry). Nuo šių metų birželio „Amber Grid“ pradėjo administruoti nacionalinį dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų registrą. Asociacijoje, kartu su kitų valstybių kilmės garantijų registrais, perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriais ir atsinaujinančių dujų rinkos dalyviais, planuojama sukurti vieningą europinę sistemą, užtikrinsiančią aiškias ir bendras žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų tarp Europos Sąjungos valstybių taisykles. 

„Žaliųjų dujų veikla Lietuvoje dar tik pradeda vystytis, kol kas esame pirminėje stadijoje, todėl svarbu laiku pradėti veikti specifinėje terpėje, kur brėžiamos kryptys atsinaujinančių dujų kilmės garantijų mainų sistemos kūrimuisi visoje Europoje. Turime iškeltus ambicingus nacionalinius tikslus – didinti atsinaujinančios energijos dalį energetikos sektoriuje.
 
Todėl siekiame paskatinti biometano ir kitų dujų, pagamintų iš atsinaujinančių išteklių, kilmės garantijų transakcijas su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis. Jau dabar ruošiamės etapui, kai Lietuva dujotiekių jungtimi bus sujungta su Lenkija, o Estija su Suomija. Tuomet atsiras prielaidos tarpvalstybinei žaliųjų dujų kilmės garantijų prekybai“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.
 
Vietos ir užsienio įmonės jau dabar aktyviai domisi žaliųjų dujų kilmės garantijų importo ir eksporto  galimybėmis Lietuvoje, tačiau jos ribotos, kol nėra harmonizuotos, visoms ES šalims pritaikytos žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų ir prekybos sistemos.
 
Nuo 2016 m. veikianti ERGaR asociacija skatina ir plėtoja ES teisės aktų reikalavimus atitinkančią sistemą, įgalinančią tarpvalstybinę dujų, pagamintų iš AEI, kilmės garantijų mainus Europos gamtinių dujų sistemoje. Ji padeda išvengti dvigubo atsinaujinančių dujų pardavimo ir dvigubos jų apskaitos. Asociacija jungia AEI kilmės garantijų registrus, perdavimo ar skirstymo sistemų operatorius ir AEI dujų sektoriaus asociacijas. ERGaR nariai yra didžiausi Europos biometano rinkos dalyviai, veikiantys Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.
 
Žaliųjų dujų naudojimas ir poreikis pagrįsti tokios energijos ekologiškumą Europoje vis didėja. Lietuvoje vystomas nacionalinis žaliųjų dujų kilmės garantijų registras atveria galimybes didinti atsinaujinančių išteklių dalį bendrame energijos portfelyje ir taip prisidėti prie klimato kaitos bei aplinkos taršos mažinimo.
 
Išsami informacija apie žaliųjų dujų kilmės garantijas Lietuvoje čia

 

Į viršų