Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2022.06.01
„Amber Grid“ darni veikla: emisijos sumažintos 13 proc., žalia energija sutaupė 50 proc. išlaidų už elektrą
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ paskelbė kasmetinę darnumo ataskaitą, kurioje apžvelgia darnios veiklos tikslus ir pasiektus praėjusių metų rezultatus. Už saugų ir patikimą gamtinių dujų transportavimą Lietuvoje ir kaimyninėms šalims atsakinga valstybės valdoma įmonė aktyviai rūpinosi poveikio aplinkai mažinimu, puoselėjo ryšius su vietos bendruomenėmis, įgyvendinant strateginį dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą bei pandemijos metu palaikė įmonės darbuotojus, kuriant jiems palankias darbo sąlygas.
„Darni veikla, vertinant pastarąsias geopolitines, sveikatos, klimato kaitos ir visuomenių virsmo aktualijas, įgavo naują prasmę, ypač energetikos srityje. Tai skatina keistis ir daryti teigiamą įtaką žmonių gyvenimui. „,Amber Grid“ tikslas – aktyviai prisidėti transformuojant Lietuvos ir regiono energetiką, užtikrinančią klimatui neutralią ekonomiką. Dujiniam kurui tenka svarbus vaidmuo, norint sėkmingai pereiti prie žaliosios energijos vartojimo. Todėl aiškiai suvokdami švarios energijos prasmę įgyvendiname planą vystyti sistemą, įgalinančią konkurenciją ir klimatui draugiškos energijos naudojimą. Koncentruojamės integruodami dujų rinkas, diegdami inovacijas ir dirbdami ties žaliajai energijai būtina infrastruktūra bei rinkos organizavimu“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius. 
Poveikio aplinkai mažinimas, švarios energijos plėtra
 
„Amber Grid“ itin didelį dėmesį skiria galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, patikimos infrastruktūros, darnios tiekimo grandinės kūrimui ir inovacijų vystymui. Vienas pagrindinių „Amber Grid“ ilgalaikėje strategijoje išsikeltų tikslų – poveikio aplinkai mažinimas. Siekiama iki 2030 metų poveikį aplinkai sumažinti dviem trečdaliais. Įgyvendinant šį tikslą buvo pasirinktos priemonės, leidusios per 2021 metus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas sumažinti 13 proc. palyginti su 2019 metų kiekiu. Užtikrinant patikimą ir saugų dujų perdavimo sistemos funkcionavimą, sistemoje pernai nebuvo nė vieno kritinio dujų nuotėkio.
 
2021 metais „Amber Grid“ savo valdomose teritorijose įsirengė 1,5 megavatų (MW) galios nuosavų saulės jėgainių, kurios pagamina beveik pusę visai dujų perdavimo sistemai reikalingos elektros energijos. Saulės parkai Vilniuje, Širvintų rajone ir Panevėžyje leidžia įmonei sumažinti į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį ir padeda sutaupyti apie 50 proc. įmonės išlaidų už elektrą. Tokiu būdu įmonė prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslų bei atsinaujinančios energijos plėtros Lietuvoje. 
 
Darnumo principai įgyvendinti ir GIPL dujotiekio projekte
 
Būdama atsakinga visuomenės dalimi, įmonė ir toliau puoselėjo ryšius su vietos bendruomenėmis – trejus metus įgyvendino ir pernai kartu su GIPL dujotiekio statyba užbaigė susitikimų su bendruomenėmis, kurių kaimynystėje buvo tiesiamas dujotiekis, projektą. Per 2021 metus buvo surengta dar 30 susitikimų su vietos bendruomenėmis. Įgyvendinant didžiausią pastarojo meto strateginį valstybės energetikos projektą buvo itin svarbu atsižvelgti į vietos gyventojų poreikį jaustis saugiai vykstant statyboms. 
 
Statant GIPL dujotiekį buvo siekiama kuo mažiau paveikti aplinką. Vadovaujantis šiuo pamatiniu principu, tiesiant dujotiekį po didžiausiomis Lietuvos upėmis buvo taikoma speciali horizontalaus kryptinio gręžimo HDD technologija. Taip gręžiant dujotiekį po Nerimi ir Nemunu buvo išsaugoti pakrančių miško plotai, vandens augalija ir gyvūnija, išlaikyta natūrali aplinka, jai nepakenkiant.  
 
Skiriant dėmesį Lietuvos istorijos išsaugojimui, tiesiant GIPL jungtį, buvo atliekami masiniai archeologiniai tyrinėjimai visoje 165 km ilgio dujotiekio trasoje, beveik 9 tūkstančių kvadratinių metrų plote, o archeologiniai žvalgymai atlikti visos dujotiekio trasos plote, apimančiame arti 200 hektarų žemės. 
 
Darbuotojai ir klientai 
 
2021 m. atliktas „Amber Grid“ klientų nuomonės tyrimas parodė aukštus klientų pasitenkinimo rezultatus. Jie buvo matuojami GCSI ir NPS indeksais. GCSI klientų pasitenkinimo rezultatas siekė 83 punktus ir atitinka rezultatus, kuriuos pasiekia įmonės, turinčios aukštą paslaugų teikimo standartą. NPS rezultatas – 63 punktai, kuris parodė kad 71 proc. respondentų linkę rekomenduoti „Amber Grid” kitiems. Klientai taip pat teigiamai įvertino įmonės darbuotojų profesionalumą ir patirtį.
 
Darbuotojų sauga ir sveikata išlieka vienu iš pagrindinių „Amber Grid“ darnios veiklos prioritetų. Bendrovei pavyko pasiekti, kad per paskutinius metus tiek rangovų, tiek bendrovės darbuotojų veiklos metu nebuvo užfiksuotas nė vienas mirtinas ar sunkus nelaimingas atsitikimas. „Amber Grid“ surengė per 320 mokymų darbų saugos tematika savo darbuotojams ir atliko per 360 patikrinimų dėl darbų saugos reikalavimų laikymosi.
 
Siekiant mažinti poveikį aplinkai, įmonė įsipareigojo teikti prioritetą žaliųjų pirkimų vykdymui. Vienas iš ilgalaikių tikslų iki 2030 metų – pasiekti, jog visi įmonės vykdomi viešieji pirkimai būtų žali, o darnumo kriterijai būtų integruoti į reikalavimus rangovinėms įmonėms. Siekiant šių tikslų, per 2021 m. „Amber Grid“ buvo įgyvendinta 10 proc. žaliųjų pirkimų. 
 
Palaikant įmonės darbuotojus ir kuriant palankias darbo bei ugdymosi sąlygas, kiekvienam dirbančiam specialistui teikiamos papildomos naudos, sukurtos galimybės dirbti nuotoliu ne tik Lietuvoje, bet ir iš užsienio. 
 
Rengiant darnumo ataskaitą „Amber Grid“ vadovaujasi Jungtinių Tautų (JT) inicijuoto Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais ir Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) rekomendacijomis, kurios padeda įvertinti veiklą pagal susijusius ekonominius, aplinkosaugos, darbuotojų, žmogaus teisių, rinkos ir santykių su visuomene rodiklius.
 
„Amber Grid“ priklauso „EPSO-G“ įmonių grupei, kuri siekia užtikrinti sklandų ir patikimą Lietuvos perėjimą prie didelius kiekius atsinaujinančių energijos išteklių integruojančios energetikos sistemos, įgalinant sektoriaus dekarbonizaciją, inicijuojant sistemų susiejimo projektus bei palengvinant klimatui neutralios energijos mainus. Grupė energetikos sektoriaus transformaciją įgyvendina užtikrindama darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų. 
 
Į viršų