2020.06.17
„Amber Grid“: Dujų jungties su Lenkija statyboms – tik aukščiausios kokybės Europoje ir JAV pagamintos detalės ir įrenginiai
 
Įgyvendindamas tarptautinės dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą, dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ valdo visas projekto rizikas pagal specialiai projektui parengtą rizikų valdymo planą. 
 
Įvertinus rizikas dėl rangovo pasiūlyto sprendimo įsigyti dujotiekio statybos detales iš Šveicarijoje registruoto tiekėjo, birželio pradžioje buvo nuspręsta ieškoti kito sprendimo.
 
Įranga iš Šveicarijos tiekėjo nėra nei užsakyta, nei pristatyta į Lietuvą ir į GIPL statybos aikšteles. Taip pat, ji nebus naudojama įgyvendinant šį projektą. Minimos įrangos vertė sudaro apie 0,2 proc. nuo rangovo užsakomų darbų apimties (apie 150 tūkst. eurų.).
 
GIPL projektas yra svarbus Lietuvai ir visam regionui, todėl „Amber Grid“ tikslas – projektą įgyvendinti laiku ir kokybiškai. Dėl šios priežasties skiriamas itin didelis dėmesys tiek projekto valdymo kokybei, tiek jo techninei priežiūrai. Visus galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo ir tiekiamos įrangos priima „Amber Grid“.
 
Su projekto rangovu „Amber Grid“ sieja kontrolės ir atskaitomybės santykiai. Projekto įgyvendinimo metu užtikrinama kritinės infrastruktūros elementų atitiktis keliamiems reikalavimams, nurodytiems techniniame projekte, jų atitiktis aukščiausiems Europos Sąjungos standartams.
 
Įrangą, tiekiamą GIPL dujotiekio statybai, gamina Vokietijos, Danijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Kanados ir JAV įmonės, turinčios sertifikatus ir atitinkančios keliamus reikalavimus. „Amber Grid“ vykdo griežtą darbų kokybės ir naudojamos produkcijos priežiūrą. Visa, be išimties, gaunama įranga buvo, yra ir bus tikrinama dėl faktinio atitikimo tiekėjo pateiktiems dokumentams. 
 
Projekto rangovas – „Alvora“ – atrinktas viešame konkurse, jo atitiktį, kaip tai numato įstatymas, patikrino Nacionalinio saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.
 
Nuo dujotiekio statybų pradžios, sausio mėn. yra įgyvendinta 25 proc. arba ketvirtadalis viso projekto. Planuojama, kad 2020 m.  bus atlikta du trečdaliai projekto darbų, skiriant nuolatinį dėmesį darbų ir naudojamos įrangos atitikčiai projekto techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, darbų ir aplinkos saugai, taip pat patvirtintame plane identifikuotų rizikų valdymui ir, jei to prireiktų, peržiūrint darbų eiliškumą. Kaip pavyzdžiui – sušvelnėjus karantino sąlygoms praėjusią savaitę jau pradėti sudėtingiausi projekto darbai – horizontalus kryptinis gręžimas (HDD) po Neries upe Elektrėnų savivaldybėje.
 
Į viršų