2020.12.23
„Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ skelbia rinkos apklausos santrauką dėl naujų perdavimo pajėgumų GIPL jungties taške
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemų operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ ( PSO) skelbia neįpareigojančios rinkos apklausos rezultatų santrauką dėl naujų perdavimo pajėgumų GIPL jungties taške Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Atliktos apklausos atsakymų santrauką, taip pat PSO atsakymus į respondentų pateiktus klausimus galite rasti čia.  
 
Neįpareigojančios rinkos tyrimo procedūra buvo atliekama 2020 m. lapkričio 4 d. - gruodžio 7 d., siekiant įvertinti rinkos dalyvių požiūrį į naujų perdavimo pajėgumų paslaugų plėtrą, pradėjus veikti GIPL. Buvo gauti devynių respondentų atsakymai, kuriuose pateikti reikšmingi pastebėjimai ir įžvalgos.
 
Neįpareigojančios rinkos apklausos metu, lapkričio 25 d., rinkos dalyviams buvo surengtas internetinis seminaras, kurio metu buvo pristatyta GIPL dujotiekio statybų pažanga, rinkos apklausos tikslai bei atsakyta į dalyvių klausimus. Internetiniame seminare dalyvavo daugiau kaip 60 dalyvių iš įvairių Europos šalių, įskaitant esamus ir potencialius rinkos dalyvius, taip pat reguliavimo institucijų, ministerijų ir kitų svarbių suinteresuotų šalių atstovai. Didelis susidomėjimas ir pateikti atsiliepimai parodė, kad GIPL projektas turi itin stiprų komercinį potencialą regioninei dujų rinkai, tačiau akivaizdu, kad reikia sukurti optimalias prieigos prie GIPL įleidimo / išleidimo taško sąlygas. Tai sustiprins GIPL vaidmenį, plėtojant konkurencingą energijos rinką regione ir regioninės dujų rinkos integracijos procesą.
 
„GAZ-SYSTEM S.A.“ ir „Amber Grid“  dėkoja visiems rinkos dalyviams ir suinteresuotosioms šalims, dalyvavusiems apklausoje ir internetiniame seminare, už jų laiką ir pastangas atsakant į nagrinėjamus klausimus.  Abu perdavimo sistemos operatoriai mano, kad šis vertingas indėlis bus labai naudingas dirbant, analizuojant ir palaikant dialogą su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, nustatant prieigos prie GIPL taško taisykles, visų pirma, tariantis ir diskutuojant su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Išsamesni pasiūlymai bus pateikti viešai konsultacijai po jų parengimo. 
 
„Amber Grid“ - Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius užtikrina patikimą ir saugų dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos vartotojams. Įmonė atsakinga už Lietuvos gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros, kuri apima daugiau kaip 2100 km dujų perdavimo tinklą ir dvi dujų kompresorių stotis, eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Gerai išvystyta Lietuvos dujų infrastruktūra leidžia užtikrinti tolesnį dujų transportavimą Latvijos kryptimi Baltijos šalims ir Suomijai.  Įmonė įgyvendina strateginį energetikos projektą GIPL, kuris sujungs Lenkijos ir Lietuvos, taip pat Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemas su Europos Sąjunga. GIPL jungtis skirta sustiprinti regiono dujų rinką, suteikti naudos rinkos dalyviams ir susijusioms šalims. „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos šalių antrinį sąrašą. „Amber Grid“ kontrolinį akcijų paketą valdo bendrovė „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.
 
GAZ-SYSTEM atlieka strateginį vaidmenį Lenkijos ekonomikoje. Įmonė atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir svarbiausių dujotiekių Lenkijoje eksploataciją. Vykdydama 2015–2025 m. investicijų programą, GAZ-SYSTEM planuoja pastatyti daugiau kaip 2000 km naujų dujotiekių vakarinėje, pietinėje ir rytinėje Lenkijos dalyse. Įmonė vykdo nacionalinio perdavimo tinklo plėtrą, įskaitant naujų dujotiekių, kurie yra Šiaurės – Pietų dujų koridoriaus dalis, statybą, taip pat tiesia dujų jungtis su kaimyninėmis šalimis, kurios sustiprins Lenkijos energetinį saugumą ir reikšmingai prisidės prie Europos dujų perdavimo sistemos plėtros. Bendrovė įgyvendina vieną svarbiausių infrastruktūrinių projektų Lenkijoje – Baltijos dujotiekio projektą, kurį sudaro dvikryptis dujotiekis jūroje, sujungsiantis Lenkiją ir Daniją, bei vietinio perdavimo tinklo plėtra. GAZ-SYSTEM taip pat valdo įmonę Polskie LNG S.A., kuris yra Lech Kaczyński SGD terminalo Świnoujście operatorius.
 
Į viršų