Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ klientams dujų perdavimo tinklo paslaugomis naudotis taps paprasčiau
Dujų perdavimo tinklo operatorius „Amber Grid“ atnaujino naudojimosi perdavimo sistema taisykles, kurios atvers galimybę paprasčiau naudotis Klaipėdos SGD terminalu, plačiau taikyti rinkos dalyviams aktualų dujų perdavimo susietųjų pajėgumų paskirstymo būdą bei dujų perdavimo paslaugų sutartį pasirašyti elektroniniu būdu. Taip siekiama sukurti lankstesnes naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis sąlygas. 
 
Naujosios „Amber Grid“ paslaugos įsigalios nuo 2020 m. pradžios. Atnaujintas naudojimo perdavimo sistema taisykles patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
 
Taisyklės leis supaprastinti darbą, naudojantis pastaruoju metu itin aktyviai eksploatuojamu Klaipėdos SGD įleidimo tašku. Nuo kitų metų perdavimo sistemos naudotojai, importuodami dujas per SGD terminalą, galės dujų kiekio paraiškas teikti tik SGD terminalo operatoriui, papildomai nebesikreipdami į perdavimo sistemos operatorių. 2019 m. per  sausio – lapkričio mėnesius iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 63 proc. viso įleisto dujų kiekio, skirto Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams. Per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo daugiau kaip du kartus didesnis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
 
Kadangi prekyba GET Baltic dujų biržoje nuo 2020 m. bus vykdoma visą parą, taisyklėse numatyta galimybė einamosios paros dujų perdavimo pajėgumus dujotiekių sujungimo taške su Latvija per biržą skirstyti gerokai patogiau, o ne tik dabartiniu biržos prekybos laikotarpiu – nuo 10 iki 14 val.
 
Be to, bus padidinta prekybos einamosios dienos produktu konkurencija ir likvidumas Baltijos šalyse ir Suomijoje. Susietasis pajėgumų paskirstymo būdas, kai dujų perdavimo pajėgumai įsigyjami kartu su perkamu dujų kiekiu, leis susieti pasiūlymus pirkti ir parduoti dujas Lietuvos bendroje Latvijos-Estijos bei Suomijos (su kuria jungtis veiks nuo kitų metų pradžios) biržos prekybos aikštelėse. Šis taisyklių pakeitimas suderintas su sprendiniais, įsigaliosiančiais Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje.
 
„Amber Grid“ klientų portfelį sudaro daugiau kaip 100 stambių pramonės objektų, dujų tiekimo įmonių, šilumos ūkio tinklų. 
 
Didžiausi dujų perdavimo sistemos klientai, įsigyjantys suvartojimo arba tiekimo reikmėms daugiausiai dujų Lietuvoje yra azoto trąšų gamybos įmonė „Achema“, „Vilniaus šilumos tinklai“, elektrą ir dujas tiekianti valstybės kapitalo įmonė „Ignitis“, dujų tiekėjai „Imlitex“, „Achema Gas Trade“, energetikos įmonė „Klaipėdos energija“ bei „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Taip pat paskutiniais metais „Amber Grid“ klientais tampa vis daugiau kitų Baltijos šalių bendrovių.
 
Į viršų