Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ pakartotinai įvertins dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos pirkimo pasiūlymus

EPSO-G grupei priklausantis gamtinių dujų sistemos operatorius „Amber Grid“ pakartotinai įvertins galutinius dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos rangos darbų pirkimo konkurso pasiūlymus. Taip nuspręsta atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytas pastabas.

„Mūsų pareiga šį strateginės svarbos projektą įgyvendinti kokybiškai, laiku ir ekonomiškai naudingiausiu būdu. Todėl, gerbiant valstybės institucijų nuomonę ir sprendimus, bus grįžtama į galutinių pasiūlymų vertinimo etapą ir atsakyta į visus kilusius klausimus, kad būtų išsklaidytos abejonės dėl pirkimų proceso ir jo rezultato“, –  teigia EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.
Apie sprendimą atlikti pakartotinį pasiūlymų vertinimą  „Amber Grid“ informavo suinteresuotus pirkimo dalyvius.
 
Užtikrindami peržiūros poceso nešališkumą, pirkimų komisijoje stebėtojų teisėmis dalyvaus Centrinės projektų valdymo agentūros  atstovai.
 
Po pakartotino pasiūlymų įvertinimo nustačius konkurso laimėtoją, jis bus tvirtinamas „Amber Grid“ valdyboje ir visuotiniame akcininkų susirinkime.
 
Numatoma, kad pakartotinas konkurso pasiūlymų vertinimas esminio poveikio numatytam projekto įgyvendinimo terminui neturės.
 
Planuojama, kad GIPL dujotiekio jungtis pradės veikti 2021 m. pabaigoje. Pagal projektą dujotiekio ilgis bus 508 km, iš jų Lietuvos teritorijoje – 165 km. Visa GIPL projekto vertė – apie 500 mln. eurų, investicijos Lietuvos pusėje sieks iki 136 mln. eurų.
 
Pastačius dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi transportuoti iki 27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos dalimi.

 

Į viršų