Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ per 9 mėn. uždirbo 7,7 mln. eurų grynojo pelno

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ pajamos per tris šių metų ketvirčius, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laiku, sumažėjo 16,9 proc. Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis – nuo šių metų pradžios sumažintos reguliuojamos perdavimo paslaugų kainos Lietuvos sistemos naudotojams. Pajamos mažėjo ir dėl menkesnio dujų vartojimo trąšų bei energetikos sektoriuose.

Pajamos, pelnas

2018 m. sausio-rugsėjo mėn. „Amber Grid“ pajamos sudarė 38,9 mln. eurų ir, palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 16,9 proc.

Pagrindinė mažesnių pajamų už gamtinių dujų perdavimo paslaugas priežasčių yra nuo metų pradžios vidutiniškai 36,5 proc. sumažintos reguliuojamų perdavimo paslaugų kainos Lietuvos sistemos naudotojams.

Be to, vidiniame išleidimo taške dujų buvo perduota 11,5 proc. mažiau nei planuota. Dujų vartojimą mažino trąšų ir energetikos sektorių sistemos naudotojai.

Transportavimo į gretimas perdavimo sistemas pajamos išaugo dėl didesnių perduotų gamtinių dujų kiekių.

Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 2018 m. sausio-rugsėjo  mėn. siekė 8,5 mln. Eur, o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė 18,2 mln. Eur.

Per šių metų 9 mėn. „Amber Grid“ uždirbo 7,7 mln. eurų grynojo pelno. Pagrindinė mažesnio pelningumo (palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu) priežastis – mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos, mažesnis dujų suvartojimas ir dėl to sumažėjusios pajamos.

Paslaugos

Lietuvos vartotojams per 9 šių metų mėnesius į vidinį išleidimo tašką buvo perduota 15,2 TWh, o tai 11,5 proc. mažiau nei 2017 m. per tą patį laikotarpį, kai buvo perduota 17,2 TWh gamtinių dujų.

Lietuvos ir ES šalių vartotojams per Klaipėdos dujų apskaitos stotį (DAS) įleista 6,8 TWh gamtinių dujų, arba 35,1 proc. mažiau nei 2017 m. (10,5 TWh). Per Kotlovkos DAS įleista 9,8 TWh, arba 9,2 proc. daugiau nei 2017 m. (9 TWh). Į Lietuvą per Kiemėnų DAS įleista 1 TWh gamtinių dujų -  tai 24 kartus daugiau nei 2017 m. (42 GWh).

Į Latviją per Kiemėnų DAS minėtu metu transportuota 2,2 TWh dujų, arba 6,6 proc. daugiau nei 2017 m. (2  TWh). Į Rusijos Kaliningrado sritį sausį-rugsėjį bendrovė transportavo 20,4 TWh dujų, o tai 12,7 proc. daugiau nei 2017 m.(18, 1 TWh).

 

Į viršų