„Amber Grid“ pirmąjį 2019 m. ketvirtį uždirbo 15 mln. EUR pajamų

Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausantis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ per pirmuosius tris šių metų mėnesius uždirbo 15 mln. eurų pajamų, palyginti su 15,6 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiausios įtakos pajamų dydžiui ir finansiniam rezultatui turėjo dėl šiltesnių orų sumažėjusi dujų transportavimo paslaugų paklausa.

„Šilta šių metų žiema turėjo tiesioginės įtakos gamtinių dujų suvartojimui ir perduotam dujų kiekiui Lietuvoje bei kaimyninėms šalims. Kadangi žiema praėjo be didelių šalčių, perdavimo sistemos naudotojai užsakinėjo mažiau brangesnių trumpalaikių perdavimo pajėgumų ir dujas transportavo naudojantis iš anksto užsakytais pigesniais ilgalaikiais pajėgumais“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.
 
2019 m. pirmąjį ketvirtį vidutinė oro temperatūra buvo 3 laipsniais aukštesnė nei pernai žiemą, todėl mažėjo transportuoti dujų kiekiai. Per sausį – kovą „Amber Grid“ transportavo 15,6 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų arba 8,7 proc. mažiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį. Lietuvos vartotojams buvo perduota 7,5 TWh gamtinių dujų arba 0,5 TWh mažiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį, o į Rusijos Kaliningrado sritį tranzitu transportuota 8 TWh arba 11 proc. mažiau gamtinių dujų nei pernai. Nuo 0,11 TWh iki 0,07 TWh mažėjo ir perduodami dujų kiekiai Latvijos kryptimi.
 
2019 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojai užsisakė dvigubai mažiau ilgalaikių perdavimo sistemos įleidimo pajėgumų ir 1,8 proc. daugiau perdavimo sistemos išleidimo pajėgumų, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Sistemos naudotojų užsakyti trumpalaikiai perdavimo sistemos pajėgumai įleidimo taškuose padidėjo 2,4 proc., o išleidimo – sumažėjo 34,2 proc.
 
Skiriant daug dėmesio veiklos efektyvumui „Amber Grid“ veiklos sąnaudos sausio – kovo mėn. sudarė 9,2 mln. eurų, palyginti su 9,5 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai.
 
„Amber Grid“ 2019 m. pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,7 mln. eurų, tai  5,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai pelnas prieš apmokestinimą buvo 6,1 mln. eurų. Bendrovė pirmąjį ketvirtį uždirbo 4,7 mln. Eur grynojo pelno arba 10,8 proc. mažiau nei 2018 m. pirmą ketvirtį, kai grynasis pelnas buvo 5,2 mln. Eur).
 
2019 m. pirmojo ketvirčio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 8,3 mln. eurų ir yra 11 proc. mažesnis, lyginant su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, kai EBITDA buvo 9,3 mln. eurų. Nuo 2019 m. prasidėjo naujas 5 metų reguliavimo periodas, kurio metu „Amber Grid“ nustatyta daugiau kaip perpus, nuo 7,09 proc. iki 3,33 proc., sumažinta investicijų grąžos norma.
 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ metų pradžioje skyrė didelį dėmesį nenutrūkstamam ir patikimam dujų tiekimui. Stiprinant dujų infrastruktūrą, bendrovė šiemet užbaigė trejus metus trukusį Panevėžio kompresorių stoties atnaujinimą. Pritaikius šiuolaikines technologijas, objektas  veikia efektyviau, mažiau teršia aplinką ir padeda lanksčiau valdyti dujų perdavimo sistemą. Į modernizavimo projektą buvo investuota 5,6 mln. eurų be PVM. Pusė lėšų pritraukta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Taip pat bendrovė pasirašė regioninės reikšmės dujotiekio Vilnius-Panevėžys-Ryga rekonstravimo sutartį už 8,1 mln. eurų be PVM.
 
„Amber Grid“ pirmąjį metų ketvirtį toliau vykdė Lenkijos-Lietuvos dujų jungties GIPL statybos darbų viešųjų pirkimų procedūras. Taip pat toliau tęsė derybas su regioninės dujų rinkos partneriais dėl Lietuvos prisijungimo prie bendros tarifų zonos.
 
Bendrovė skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro „Amber Grid“ ir dukterinė bendrovė „GET Baltic“, 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatus.

 

Į viršų