Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.08.06
„Amber Grid“ pirmojo 2021 m. pusmečio pajamos didėjo trečdaliu ir siekė 31,6 mln. eurų
Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ skelbia neaudituotus konsoliduotus finansinius rezultatus, kurie apima ir dukterinės bendrovės gamtinių dujų biržos „GET Baltic“ finansinius rezultatus. 
 
„Amber Grid“ pirmąjį šių metų pusmetį gavo 31,6 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Tai – 27 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 24,9 mln. eurų. Pelningumo rodikliai taip pat didėjo: „Amber Grid“ uždirbo 17,8 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA), kai pernai tuo pačiu metu šis rodiklis siekė 11,4 mln. eurų. Grynasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo iki 12,5 mln. eurų nuo 7,4 mln. eurų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Didesniam nei pernai pajamų ir pelningumo lygiui įtakos turėjo šalta žiema ir vėsus pavasaris, kuomet buvo suvartota daugiau dujų gaminant šilumą ir elektrą bei padidėjęs vidutinis dujų perdavimo paslaugų įkainis. 
„Gerus pirmojo metų pusmečio rezultatus užtikrino metų pradžioje per mūsų valdomą sistemą perduoti dideli dujų kiekiai. Pirmąjį metų ketvirtį, pasinaudojant gerai išvystyta dujų infrastruktūra, Lietuvos vartotojams buvo perduota ketvirtadaliu daugiau dujų. Staiga atšalus ir aukštai šokus dujų poreikiui, galėjome jį užtikrinti be jokių kliūčių. Vėliau, antrąjį ketvirtį pasaulio rinkose išaugus dujų kainai, Latvijos kryptimi buvo perduodama mažiau dujų nei planuota, tačiau augo dujų srautų gabenimas Lietuvos vartotojams. Šį pusmetį dujų šalyje buvo sunaudota beveik penktadaliu daugiau nei pernai“, – sakė „Amber Grid“ finansų direktorius Gytis Fominas. 
Per pirmąjį 2021 m. pusmetį į Lietuvą buvo patiekta 15,4 teravatvalandės (TWh) dujų, neskaitant transportavimo į Karaliaučiaus sritį. Tai – beveik tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu metu. Dujotiekių jungtimi į Latviją Baltijos šalių poreikiams buvo perduota 0,6 TWh dujų, tai yra 78 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. I pusmečiu. Lietuvos poreikiams buvo suvartota 14,7 TWh dujų arba 17,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. 
 
Pirmąjį metų pusmetį iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 61 proc. dujų (9,4 TWh), iš Latvijos – 16 proc. (2,5 TWh), o iš Baltarusijos – 24 proc. (3,6 TWh) viso įleisto dujų kiekio, skirto Lietuvos, Baltijos šalių ir Suomijos vartotojams. 
 
„Amber Grid“ pirmojo pusmečio sąnaudos buvo stabilios ir siekė 19,8 mln. eurų. Bendrovės investicijos į dujų perdavimo sistemą buvo 26,2 mln. eurų. Didžiausią investicijų dalį sudarė strateginės dujotiekių jungties su Lenkija GIPL projektas (22,5 mln. eurų), kitą dalį sudarė investicijos į valdomos infrastruktūros modernizavimą ir rekonstrukciją. 
 
Į pabaigą artėja strateginio dujotiekių jungties su Lenkija GIPL projekto įgyvendinimas
 
Per daugiau kaip pusantrų metų nuo GIPL statybos pradžios, jau atlikta 90 proc. projekto darbų. Visas dujotiekis, paklotas Lietuvos teritorijoje jau yra suvirintas, išskyrus jungiamąsias technologines siūles. Visos dujotiekio siūlės buvo patikrintos specialiu rentgeno aparatu. Taip pat jau atlikti viso dujotiekio hidrauliniai bandymai. Įrengtą 102 km ilgio dujotiekio atkarpą patikrino ir jos tinkamumą bei kokybę patvirtino Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Lietuvos – Lenkijos pasienyje įpusėjo Santakos dujų apskaitos ir reguliavimo stoties statybos darbai, ruošiamasi abiejų valstybių teritorijose atskirai tiesiamų dujotiekių atkarpų sujungimui, įvyksiančiam šį rudenį. Taip pat užbaigti pusantrų metų trukę ir visą statomo dujotiekio teritoriją apėmę archeologiniai tyrinėjimai. 
 
„Amber Grid“ pradėjo veiklą žaliojo vandenilio srityje
 
Lietuvai imantis žaliojo vandenilio sektoriaus plėtros, liepą paskelbtas viešasis tarptautinis konkursas dėl vandenilio sektoriaus plėtros Lietuvoje gairių iki 2050 m. ir jų įgyvendinimo veiksmų plano parengimo. Sutartį su gairių rengėju planuojama pasirašyti 2021 m. rudenį, o nacionalinės vandenilio sektoriaus plėtros gairės ir jų įgyvendinimo veiksmų planas bus parengtas iki 2022 m. pavasario.
 
Siekiant praktiškai išbandyti žaliojo vandenilio integraciją į Lietuvos dujų sistemą, „Amber Grid“, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir bendrovė „SG dujos Auto“ pradėjo įgyvendinti vandenilio gamybos „Power-to-gas“ (P2G) pilotinį projektą. Jo metu pirmą kartą prie Lietuvos dujų sistemos bus prijungtas žaliąjį vandenilį gaminsiantis įrenginys, o žaliosios vandenilio dujos, naudojant P2G technologiją, Lietuvoje bus pradėtos gaminti ir tiekti į dujų tinklus 2024 m. 
 
Dujų biržos GET Baltic pusmečio rezultatai
 
„Amber Grid“ priklausančios dukterinės įmonės – dujų biržos „GET Baltic“ – prekybos apyvarta per pirmąjį šių metų pusmetį padidėjo iki rekordinių 4,6 TWh. Palyginti su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, prekybos apyvarta išaugo 18 proc. Iš viso sudaryta beveik 12 tūkst. sandorių, arba 17 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. „GET Baltic“ yra licencijuota gamtinių dujų rinkos operatorė, administruojanti elektroninę prekybos sistemą, kurioje yra vykdoma prekyba gamtinių dujų produktais Lietuvos, bendroje Latvijos ir Estijos, Suomijos prekybos aikštelėse. 
 
Į viršų