Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ pirmojo 2022 m. ketvirčio pajamos augo iki 29,6 mln. eurų
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį augo iki 29,6 mln. eurų ir buvo 54,2 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai pajamos siekė 19,2 mln. eurų.  Ataskaitiniu laikotarpiu dujų perdavimo pajamos sudarė 15,4 mln. eurų (2021 m. I ketvirtis - 16,7 mln. eurų), o balansavimo ir kitos pajamos - 13,4 mln. eurų (2021 m. I ketvirtis - 1,8 mln. eurų). Pajamų pokyčiams įtakos turėjo aukštos dujų kainos, didesnės balansavimo apimtys ir didesni dujų kiekiai, transportuoti Latvijos kryptimi. 
 
Į Lietuvą per pirmąjį 2022 m. ketvirtį buvo patiekta 8,4 teravatvalandės (TWh) dujų, neskaitant dujų tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai - 5 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, kai į Lietuvą buvo transportuota 8,8 TWh dujų. Per šį laiką Lietuvos poreikiams buvo suvartota 5,7 TWh dujų arba 34,3 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai buvo suvartota 8,7 TWh dujų. Per pirmąjį ketvirtį Latvijos kryptimi buvo perduota 2,6 TWh dujų. 2021 m. I ketvirtį dujų perdavimas į Latviją sudarė 0,02 TWh. 
 
„Palyginti su pernai metų pradžia, pirmąjį šių metų ketvirtį dujų vartojimas Lietuvoje sumenko daugiau nei trečdaliu. Prie vartojimo mažėjimo prisidėjo kiek šiltesnė žiema, nes mažėjo vartojimas šilumos bei elektros gamybos sektoriuose. Taip pat nederėtų pamiršti ir kovo mėnesį rekordines aukštumas pasiekusių dujų kainų bei Rusijos pradėto karo Ukrainoje,  gerokai pakoregavusio Europos dujų rinkos situaciją. Aukštos dujų kainos sąlygojo didesnes balansavimo ir kitas pajamas bei sąnaudas“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius.
 
„Amber Grid“ 2022 m. pirmojo ketvirčio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 9,5 mln. eurų, palyginti su 12,4 mln. eurų pernai. Grynasis pelnas siekė 5,3 mln. eurų, palyginti su 9,1 mln. eurų grynojo pelno, uždirbto pernai tuo pačiu metu. Mažesnius pelningumo rodiklius lėmė dėl ankstesniais laikotarpiais gautų didesnių pajamų nustatyti mažesni reguliuojami dujų perdavimo tarifai, transportuoti mažesni dujų kiekiai Lietuvos poreikiams bei išaugusios dujų sąnaudos technologinėms, balansavimo ir kitoms reikmėms. 
 
Užtikrinant patikimą dujų perdavimo sistemos darbą, buvo pabaigtas įgyvendinti didžiausias pastarojo meto „Amber Grid“ projektas - dujotiekio tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL statyba. Dujotiekis sujungė Lietuvos dujų rinką su Lenkijos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su Europos sąjungos sistema. Taip pat, siekiant dar labiau įtvirtinti energetinę nepriklausomybę ir stiprinant Baltijos šalių dujų rinkos integraciją, „Amber Grid“ ėmėsi dukart padidinti dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos įgyvendindama dar vieną strateginį  dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą ELLI. 
 
Finansiniai „Amber Grid“ rezultatai yra konsoliduoti ir apima dujų biržos „GET Baltic“ rezultatus. „Amber Grid“ valdo 100 proc. „GET Baltic“ įstatinio kapitalo. 
 
Į viršų