Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.05.18
„Amber Grid“ siūlo taikyti mažesnes dujų perdavimo paslaugų kainas 2022 metams
Atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytą leistiną reguliuojamų pajamų viršutinę ribą, „Amber Grid“ valdyba patvirtino gamtinių dujų perdavimo kainas 2022 m. ir numato pateikti jas įvertinti VERT. 
 
2022 metams „Amber Grid“ siūlo Lietuvos vartotojams nustatyti ženkliai sumažintą vidutinę dujų perdavimo paslaugų kainą. Palyginti su šiemet taikoma vidutine kaina, kitąmet ji mažės trečdaliu arba 29 proc. ir sudarys 1 eurą už megavatvalandę dujų (1 Eur/MWh). 
„Tokį kainų lygį mums leidžia pasiekti itin geri 2019-2020 metų veiklos rezultatai - dėl gerai parengtos dujų perdavimo infrastruktūros ir palankių dujų kainų rinkoje, per Lietuvą buvo transportuoti išskirtinai dideli dujų kiekiai. Ši situacija leidžia kitąmet vartotojams taikyti iki šiol mažiausią dujų perdavimo paslaugų kainą“, – sako dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius. 
Dujų perdavimo veikla yra reguliuojama, todėl mažų perdavimo paslaugų kainų tendenciją lėmė vienkartinė korekcija, grąžinant vartotojams papildomai uždirbtas pajamas ir sutaupytas sąnaudas už 2019 ir 2020 metus bei 7,2 proc. didesni prognozuojami gamtinių dujų srautai. 
Vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos ir užsienio vartotojams 2022 metams sieks 0,72 Eur/MWh. Tai  – 14,3 proc. mažiau 2021 metų vidutinė kaina, kuri yra 0,84 Eur/MWh. 
 
Nustatant dujų perdavimo paslaugų kainas 2022 metams, „Amber Grid“ įtraukė ir numatomą pradėti veikti GIPL jungtį. Santakos dujų įleidimo ir išleidimo taškai Lietuvos-Lenkijos pasienyje atsiras įrengus GIPL dujotiekį ir pradėjus dujų prekybą bei transportavimą naująja dujotiekių arterija. Santakos tarpvalstybiniame sujungimo taške, kaip ir daugelyje kitų Europos valstybių, bus pradėtas taikyti valandos pajėgumų produktas ir kaina. Iki šiol visuose Lietuvos perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose taikoma paros pajėgumų produkto kaina. Santakos įleidimo ir išleidimo taške tarp Lietuvos ir Lenkijos siūloma taikyti tokią pačią kainą, kaip ir Kiemėnų taške tarp Lietuvos ir Latvijos. 
 
Visuose įleidimo taškuose perdavimo paslaugų kainas numatoma išlaikyti suvienodintas su kaimyninėje Latvijos, Estijos ir Suomijos tarifų zonoje taikomomis įleidimo kainomis. Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti Klaipėdos SGD terminalu ir didinti konkurencinį spaudimą kainoms dujų rinkoje, siūloma VERT ir toliau išlaikyti 75 proc. nuolaidą perdavimo paslaugų kainai Klaipėdos įleidimo taške. 
 
2022 m. VERT nustatytas „Amber Grid“ bazinių sąnaudų lygmuo yra 8,2 proc. didesnis nei 2021 m. dėl investicijų jungties su Lenkija statybai ir Lietuvos perdavimo tinklo atnaujinimo ir modernizavimo sąnaudų. Be to, papildomai į perdavimo veiklos tarifus 2022 m. iš dalies įtraukta kompensacija Lenkijos operatoriui „GAZ System“ už bendro intereso GIPL projekto įgyvendinimą.  
 
Taip pat prognozuojama, kad dėl naujo dujotiekių infrastruktūros elemento – dujų jungties su Lenkija – atsiradimo, dujų sistema bus perduodami papildomi gamtinių dujų srautai: 2022 m. „Amber Grid“ planuoja transportuoti daugiau kaip 56 TWh dujų, o tai beveik 12 proc. daugiau nei vertinta 2021 m. Prognozuojamas ilgalaikių ir trumpalaikių užsakomų pajėgumų, vartojimo pajėgumų ir transportuojamo dujų kiekio lygmuo buvo nustatytas pagal istorinius duomenis, esamų ir potencialių sistemos naudotojų apklausos duomenis.  
 
2022 m. dujų perdavimo paslaugų kainoms įtakos turėjo 2020 m. gruodžio – 2021 m. vasario mėn. vykusios viešosios konsultacijos dėl 2022-2023 metais planuojamos taikyti perdavimo kainų metodikos, 2020 m. „Amber Grid“ vykdytos GIPL jungties komercinio panaudojimo apklausos rezultatai ir rinkos dalyvių nuomonė. 
 
Suderinus su VERT, dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2022 m. sausio 1 d., bus paskelbtos „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt. 
 
Į viršų