2019.03.15
„Amber Grid“ už 5,6 mln. eurų modernizavo reikšmingą dujų perdavimo sistemos elementą

Valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G priklausantis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ užbaigė vidaus ir tarptautinių dujų srautų valdymui reikšmingo dujų perdavimo sistemos objekto modernizavimo projektą. Investicijos į trejus metus trukusį Panevėžio kompresorių stoties atnaujinimą siekia 5,6 mln. eurų be PVM. Pusė lėšų pritraukta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Objekto atnaujinimas svarbus Lietuvos ir Baltijos šalių regiono gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

„Amber Grid“ valdomų dujų perdavimo įrenginių modernizavimas itin svarbus dėl mūsų siekiamo efektyvumo ir technologinės pažangos. Beveik prieš pusšimtį metų statyta vienintelė tokia Lietuvoje kompresorių stotis, pritaikius šiuolaikines technologijas, jau veikia efektyviau, mažiau teršia aplinką ir padeda lanksčiau valdyti dujų perdavimo sistemą“, – sako „Amber Grid“ technikos direktorius Andrius Dagys.
Pasak jo, nuo šiol pagrindiniai technologiniai parametrai bei informacija apie sutrikimus sugeneruojami automatiškai ir pateikiami stoties operatorių kompiuteriuose.
 
Panevėžio kompresorių stotyje atnaujinta kuro įleidimo sistema: rankiniu būdu valdomus čiaupus pakeitė elektroninė sistema. Taip pat sumontuoti šiuolaikiniai įrenginiai, didinantys stoties veikimo efektyvumą, patikimumą bei mažinantys aplinkos oro taršą. Nauja įranga pakeitė tą, kuri stotyje veikė dar nuo jos įrengimo 1974 metais. Dabar pagrindinės stoties sistemos valdomos automatiniu būdu.
 
Panevėžyje įrengtos šiuolaikinės technologijos plačiai taikomos JAV. Projekto metu dalis įrangos buvo pristatyta iš JAV tiekėjų, kurie, kartu su Europos ekspertais, konsultavo „Amber Grid“ specialistų komandą ją diegiant. Po įrenginių modernizavimo gauti pirminiai rezultatai rodo, kad kompresorių agregatai naudoja kur kas mažiau kuro, į aplinką išmeta mažiau teršalų. Automatizavus valdymą, kuro įleidimas į sistemą dozuojamas pagal poreikį, o esant žemoms apkrovoms, automatiškai atsijungia dalis variklio.
 
Šiaurinėje Lietuvos pusėje veikianti kompresorių stotis yra svarbi magistralinių dujotiekių infrastruktūros dalis – kompresoriai padidina gamtinių dujų slėgį, kai jis nepakankamas reikiamam transportavimui užtikrinti. Techniškai padidinto slėgio dujas iš Panevėžio galima nukreipti Vilniaus, Klaipėdos ir Latvijos kryptimis. Šis objektas ypač svarbus užtikrinant  tarpvalstybinius dujų srautus dujų jungtyje su Latvija – tiek į Lietuvą, tiek Latvijos kryptimi. Pastačius dujotiekių jungtį su Lenkija bei formuojant regioninę dujų rinką, tarpvalstybiniai srautai bus dar didesni, todėl didės ir Panevėžio kompresorių stoties panaudojimo ir jos efektyvumo svarba.

Į viršų