Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
„Amber Grid“ valdyba nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainas 2019 metams

AB „Amber Grid“ valdyba lapkričio 19 d. nustatė 2019 m. gamtinių dujų perdavimo kainas. Patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos pateiktos įvertinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK).

Vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams kitąmet sudarys 1,17 Eur/MWh. Dėl „Amber Grid“ nuolatinio veiklos efektyvumo didinimo, modernių tinklo priežiūros technologijų taikymo bei išankstinio dalies leidžiamųjų pajamų lygmens priskyrimo trumpalaikėms paslaugoms, vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina nesieks VKEKK nustatytos ribos. Vidutinė ilgalaikių perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams, palyginus su 2018 metais taikoma vidutine kaina, didėja 3,5 proc.

2018 metais Lietuvos vartotojams taikoma perdavimo paslaugų kaina buvo papildomai sumažinta VKEKK įvertinus ankstesnių kelerių metų bendrovės uždirbtas papildomas pajamas bei investicijų grąžą. Nevertinant šios vienkartinės reguliacinės korekcijos, bendrovės taikomos kainos Lietuvos vartotojams mažėja jau trečius metus iš eilės.

Norėdama sudaryti kuo geresnes sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti Lietuvos suskystintų gamtinių dujų terminalu, padidinti jo konkurencingumą, AB „Amber Grid“ siūlo VKEKK patvirtinti 75 proc. nuolaidą perdavimo paslaugų kainai Klaipėdos įleidimo taške.

Taip pat dujų išleidimo taške su Latvija, siekiant skatinti regioninės dujų rinkos vystymąsi,  bendrovė numato taikyti žemesnius nei kituose taškuose trumpalaikių paslaugų kainų daugiklius. Bendras kainos lygis šiame išleidimo taške didėja dėl suvienodintų pagrindinio perdavimo tinklo sąnaudų priskyrimo principų su Lietuvos vidaus išleidimo tašku.

Suderinus su VKEKK, gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2019 m. sausio 1 d., bus paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 

Į viršų