Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2020.10.01
„Amber Grid“: VERT patvirtino į ateitį orientuotą 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planą
 
Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ parengtą dešimties metų tinklo plėtros planą šiandien patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Per 2020–2029 m. laikotarpį numatyta įgyvendinti dujų perdavimo sistemos plėtros investicijų projektus, skirtus diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir regione bei užtikrinti dujų perdavimo sistemos patikimumą.  
 
Tarp svarbiausiųjų „Amber Grid“ projektų, įtrauktų ir į Europos dujų operatorių dešimties metų plėtros planus – iki 2021 m. pabaigos užbaigti Lietuvai ir Baltijos šalims bei Suomijai svarbų dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos GIPL projektą. Kitas svarbus uždavinys, skirtas bendros regiono dujų rinkos plėtrai – padidinti dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos. Didžiausia šio projekto nauda atsiskleis jau veikiant GIPL dujotiekiui, kai dujų rinkos dalyviai galės naudotis sukurtais pajėgumais ir dujos per Lietuvos-Latvijos jungtį galės tekėti tiek iš Klaipėdos SGD terminalo, tiek ir iš Europos dujų rinkų. Taip pat dešimties metų plane skiriamas dėmesys esamo šalies dujų perdavimo tinklo atnaujinimui ir skaitmenizavimui. 
 
Numatoma, kad per ateinančius penkerius metus investicijos į Lietuvos dujų perdavimo tinklą sieks apie 229 mln. eurų, iš jų pusė – dujotiekių jungties GIPL tarp Lietuvos ir Lenkijos projektui įgyvendinti. 
„Užtikrindami Lietuvos dujų perdavimo sistemos patikimumą jau šiandien privalome galvoti apie ateitį, kuomet pagal vartotojų poreikius išvystyta ir į Europos dujų perdavimo sistemą integruota šalies dujų infrastruktūra tarnaus atsinaujinančių energijos išteklių – biometano ir vandenilio – transportavimui. Siekdami  žaliosios energetikos tikslų, planuojame esamą ir kuriamą dujų perdavimo infrastruktūrą panaudoti energetinės transformacijos užtikrinimui“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Nemunas Biknius. 
Atsižvelgiant į tvaraus vystymosi kryptis, nustatytas Europos Komisijos strategijoje „The European Green Deal“, numatomas didėjantis žaliųjų dujų poreikis Europoje. Prisidedant prie žaliosios energijos plėtros skatinimo Lietuvoje, numatomi biometano gamintojų sistemų prijungimai prie bendro dujų perdavimo tinklo. Taip pat vertinamas galimas vandenilio transportavimo technologijų dujų vamzdynais diegimas. Power-to-Gas (P2G) įrenginiais pagamintas vandenilis ar sintetinis metanas gali būti patiekiamas į dujų perdavimo infrastruktūrą ir maišomas su įprastomis gamtinėmis dujomis. 
 
„Amber Grid“ vertinimu sukurta infrastruktūra užtikrina dujų sistemos naudotojų poreikius atitinkančius srautus, yra pakankamai pralaidi juos perduoti ir atspari nepalankių aplinkybių atvejais. Specialistai skaičiuoja, kad dujų vartojimas Lietuvoje ateinančiais metais sieks 21 teravatvalandę (TWh) per metus.
 
Išliekant stipriai konkurencijai SGD rinkoje, prognozuojama, kad ir toliau didesni dujų kiekiai Lietuvą ir Baltijos šalis pasieks per Klaipėdos SGD terminalą lyginant su dujų srautu, tiekiamu iš Baltarusijos. Prognozuojama, kad 2020 m. apie 65 proc. dujų bus įleista per Klaipėdos SGD terminalą, likusi dalis – 31 proc. – per sienos su Baltarusijos tašką ir 4 proc. per Latvijos tašką. Pernai dėl itin palankių SGD kainų buvo perduotas istoriškai didžiausias gamtinių dujų kiekis į Latviją. Šiemet jis bus dar didesnis ir sudarys apie 8-9 TWh.
 
Kviečiame susipažinti su „Amber Grid" 10 metų dujų perdavimo tinklo plėtros planu.
 
Į viršų