Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Atsistatydinus „Amber Grid“ vadovui Sauliui Biliui, bendrovės laikinuoju vadovu paskirtas Nemunas Biknius

 

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdyba laikinuoju bendrovės generaliniu direktoriumi paskyrė įmonės valdybos pirmininką Nemuną Biknių. Šias pareigas jis pradeda eiti po to, kai įmonės vadovas Saulius Bilys spalio 28 d. atsistatydino iš užimamų pareigų dėl asmeninių priežasčių.
 
„Esame dėkingi Sauliui už jo indėlį plėtojant patikimai veikiančią šalies dujų perdavimo infrastruktūrą ir kuriant bendrą Baltijos šalių dujų rinką visoms pusėms naudingomis sąlygomis. Dabar reikalingas naujas požiūris ir naujas impulsas savalaikiam dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projekto įgyvendinimui  ir kryptingai tęsiant regioninę šalies dujų rinkos integraciją”, – sako valstybės valdomos energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.
 
Kol N. Biknius eis bendrovės administracijos vadovo pareigas, jo veikla priežiūros funkciją vykdančioje „Amber Grid“ valdyboje sustabdyta. N. Biknius eis „Amber Grid“ vadovo pareigas, kol bus atrinktas nuolatinis vadovas. Sprendimas dėl atrankos procedūros bus priimtas artimiausiame eiliniame valdybos posėdyje.
 
Saulius Bilys „Amber Grid“ vadovavo nuo įmonės įkūrimo 2013 m. Iki tol S. Bilys vadovavo „Lietuvos dujų“ Strateginio vystymo skyriui.
 
„Ilgus metus dirbant energetikos sektoriuje, teko nueiti dinamišką ir įdomų kelią link pokyčių dujų rinkoje sukūrimo ir įtvirtinimo. Dujų perdavimo sistemos operatoriaus įsteigimas, magistralinio dujotiekio tarp Klaipėdos ir Kuršėnų, leidusio suskystintoms gamtinėms dujoms laisvai pasiekti Lietuvos vartotojus, įrengimas bei pasiruošimas valstybės strateginio projekto – dujų jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos – įgyvendinimui buvo reikšmingiausi šio periodo akcentai. Esu dėkingas visiems kolegoms, su kuriais kartu dirbome, tačiau atėjo metas pokyčiui tiek man, tiek ir bendrovei“, – sako S. Bilys.
 
Konkrečius sprendimus dėl ateities planų S. Bilys ketina priimti vėliau.
 
Laikinai „Amber Grid“ vadovo pareigas einantis EPSO-G strategijos ir plėtros direktorius Nemunas Biknius yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto energetikos mokslo magistras, stažavęsis Aalborgo universitete Danijoje. Energetikos sektoriuje jis dirba nuo studijų pabaigos ir yra sukaupęs didelę techninių žinių, organizacinio darbo ir strateginio planavimo patirtį. N. Biknius taip pat yra Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid" ir energijos išteklių biržos „Baltpool“ valdybų narys.
 

 

Į viršų