Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.10.02
Baigta naujo dujotiekio iš Klaipėdos į Kuršėnus statyba – svarbus įvykis visam Baltijos šalių regionui

Per rekordiškai trumpą laiką – 27 mėnesius nuo projektavimo darbų konkurso paskelbimo, šiandien, spalio 2 d. dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos užbaigimas tapo svarbiu įvykiu ne tik Lietuvos,  bet ir Baltijos šalių energetinei nepriklausomybei. 

Per Klaipėdos, Plungės, Telšių, Rietavo ir Šiaulių rajonų savivaldybes nutiesta 110 kilometrų ilgio, 800 mm skersmens antra dujotiekio gija, kuri sukūrė pakankamus pajėgumus transportuoti dujas iš suskystinų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis. Iki šiol esamos dujotiekio gijos skersmuo atkarpoje nuo Klaipėdos iki Kuršėnų yra 300 mm, todėl dujų perdavimo sistema buvo pajėgi priimti tik iki 40 proc. dujų kiekio, kurį SGD terminalas Klaipėdoje galėtų tiekti per parą.

Šiandien projekto vykdytojo AB „Amber Grid“ vadovai, valstybės pareigūnai ir pagrindinių rangovinių organizacijų atstovai pasuko simbolinę dujotiekio sklendę, simbolizuojančią dujotiekio veiklos pradžią (žr. pridedamas nuotraukas). Nuo šiol SGD terminalas yra visiškai integruotas į mūsų šalies gamtinių dujų perdavimo sistemą, jo pajėgumai leidžia patenkinti ne tik Lietuvos, bet ir daugiau nei 80 proc. Baltijos šalių  metinio gamtinių dujų poreikio.

„Pradėjus veikti Klaipėda-Kuršėnai dujotiekiui, užtikrinamas dujų tiekimo saugumas, didėja konkurencija dujų rinkoje, atsiranda galimybė išnaudoti Klaipėdos SGD terminalą pilnu pajėgumu. Nuo šiol bet kuris dujų vartotojas Baltijos šalyse turi galimybę gauti dujų iš Klaipėdos SGD terminalo. Kitaip tariant, dujotiekis  kartu su terminalu Klaipėdoje suteikia Baltijos šalių vartotojams prieigą prie pasaulinės dujų rinkos. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad projektas ne tik baigtas laiku, bet ir pinigų jam išleista mažiau, nei planuota. Taigi mūsų energetikos specialistų kompetencija ir užtikrinamas skaidrumas padeda taupyti visų vartotojų lėšas“, – kalbėjo energetikos ministras Rokas Masiulis.

„Pastačius šį dujotiekį, ženkliai padidinti perdavimo sistemos koridoriaus nuo Klaipėdos SGD terminalo iki Latvijos sienos pajėgumai. Ši infrastruktūra turės didelę svarbą konkurencingos Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimui. Savarankišką veiklą pradėjusi mūsų įmonė tokios svarbos projektą nuo pradžios iki pabaigos įgyvendino pirmą kartą. Taip greitai, organizuotai ir efektyviai Lietuvoje ko gero dar nebuvo statomas nė vienas valstybinės svarbos gamtinių dujų infrastruktūros objektas“, – sakė Saulius Bilys,  AB „Amber Grid“ generalinis direktorius.

Šio projekto svarbą ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui įrodo tai, kad Europos Komisija skyrė iki 27,6 mln. eurų finansinę statybos darbams finansuoti pagal Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų priemonę.

Taip pat, pagal tarpvalstybinę projekto sąnaudų paskirstymo procedūrą dalį investicijų finansuoja Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius – iki 1,8 mln. eurų. Finansavimas iš šių išorinių šaltinių leido sumažinti šio projekto įtaką AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tarifams.

Planuotos projekto investicijos  – 63,7 mln. eurų.  Įgyvendinant projektą pavyko sutaupyti daugiau nei 5 procentus planuotų investicijų t.y. apie 3 mln. eurų. 

Daugiau apie dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo (magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai antrosios gijos statybos) projektą

Projekto įgyvendinimo etapai:
1. Atlikta Projekto galimybių studija, parengtas verslo planas, atlikta kaštų-naudos analizė (2013 m.)
2. Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą (2013 m.).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (2013 m.).
4. Atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimas (2013-2014 m.).
5. Atliktas dujotiekio projektavimas ir vykdoma statyba (2014-2015 m.).

Objektą statė UAB "Alvora" kaip pagrindinis partneris kartu su jungtinės veiklos partneriais AB "Kauno dujotiekio statyba" ir UAB "Šiaulių dujotiekio statyba” ir apie 16 subrangovinių organizacijų. Techninę statybos priežiūrą vykdė 15 kvalifikuotų AB „Amber Grid“ specialistų grupė. Darbo projektą rengė ir projekto vykdymo prižiūrėjo UAB „Ardynas“.

Dujotiekis kerta 1 magistralinį, 9 rajoninius, 7 krašto ir 37 vietinės reikšmės kelius, 1 geležinkelį, Minijos upę, 60 melioracijos griovių ir upelių. Apie 560 m susikirtimų su keliais buvo vykdomi uždaru būdu.

Apie AB „Amber Grid“

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams ir gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą.

AB „Amber Grid“ eksploatuojamą dujų sistemą sudaro 2007 km aukšto slėgio dujotiekių, 2 dujų kompresorių stotys, 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys ir 67 vidiniai dujų išleidimo taškai Lietuvoje, katodinės apsaugos įrenginiai (saugantys dujotiekius nuo korozijos) ir duomenų perdavimo ir telekomunikacijų sistemos. AB „Amber Grid“ klientai yra Lietuvoje veikiančios  didelės įmonės (elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės įmonės), vidutinio dydžio įmonės ir dujų tiekimo įmonės, kurioms AB „Amber Grid“ teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Bendrovė taip pat perduoda gamtines dujas tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. AB „Amber Grid“ darbuotojai turi ilgametę dujų sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros patirtį, reikiamus valdymo įgūdžius bei kvalifikaciją.

2015 m. balandžio 10 d. AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija. AB „Amber Grid“ su kitais Rytų Baltijos regiono šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos) perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bendradarbiauja regioninės rinkos vystymo klausimais: įsteigta Rytų Baltijos PSO koordinavimo grupė, taip pat vykdoma regioninės rinkos vystymo alternatyvų analizė.

                                                                                                

 

Į viršų