Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.10.19
Baltijos šalių ir Suomijos dujų perdavimo sistemos operatoriai pradėjo rengti techninių vandenilio transportavimo galimybių tyrimų ir plėtros planą
 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemų operatoriai įvykdė bendrą tarptautinę viešųjų pirkimų procedūrą, skirtą parengti projekto planą, kuriuo remiantis operatoriai atliks viešuosius pirkimus dėl mokslinių tyrimų ir plėtros projekto, įvertinant vandenilio maišymo su gamtinėmis dujomis galimybes Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemose ir reikalingas investicijas pagal skirtingus vandenilio maišymo kiekius.
 
Spalio 13 d. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto plano parengimo su viešojo pirkimo laimėtojo GRTGaz specialiu Energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų centru RICE (angl. Research & Innovation Center for Energy).
 
Kartu vykdyti „Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemų techninių galimybių įpurkšti ir transportuoti vandenilį įvertinimo ir reikalingų modernizavimo priemonių bei investicijų įvertinimo“ projektą operatoriai nusprendė atsižvelgdami į ES anglies dioksido išmetimo mažinimo kursą ir vykdydami įsipareigojimą rinkai užtikrinti sistemos vientisumą ir sąveiką. 
 
RICE projekte bus taikomas scenarijų metodas su įvairiais galimais vandenilio koncentracijos lygiais. Parengtame projekto plane turi būti nustatyta metodika, pagal kurią bus numatyti dujų perdavimo sistemos modernizavimo reikalavimai kiekvienam scenarijui ir kiekvienai nacionalinei sistemai. Be to, projekto plane turi būti apibrėžti reikalingų investicijų apskaičiavimo principai kiekvienai sistemai ir vandenilio koncentracijos scenarijui. 
 
Perdavimo sistemos operatoriai yra atsakingi už saugų ir patikimą esamos infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą. Siekdami užtikrinti dujų tinklų pritaikymą metano ir vandenilio maišymui, operatoriai turi vengti galimo neigiamo vandenilio įpurškimo poveikio ir galimos žalos, kuri gali atsirasti naudojant infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, bus nustatytos priemonės, siekiant išvengti žalos infrastruktūrai ir grėsmių sistemos saugumui. Projekto planą tikimasi užbaigti 2021 m. gruodį. 
 
 
Į viršų