Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2021.07.15
Biometano rinkos dalyviai pateikė pasiūlymus, galinčius paspartinti rinkos vystymąsi
Aktyvus biometano rinkos dalyvių susidomėjimas, siekiant prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystyti biometano verslą, paskatino „Amber Grid“ surengti rinkos dalyvių apklausą dėl biometano gamybos įrenginių prijungimo. Apklausoje dalyvavusios įmonės pateikė pasiūlymų dėl priemonių, kurios padėtų spręsti klausimus, šiuo metu apsunkinančius atsinaujinančių išteklių verslo vystymą. 
 
Apibendrinti apklausos rezultatai skelbiami „Amber Grid“ svetainėje, viešųjų konsultacijų skiltyje
 
Apklausos rezultatai leis numatyti konkrečias priemones, kuriomis, kiek įmanoma, bus siekiama palengvinti atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos procesą, taip prisidedant prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje.
 
Į viršų