Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Bus skelbiami nauji dujotiekio statybos ir vamzdžių pirkimai

Lenkijos perdavimo sistemos operatoriui  GAZ-SYSTEM S.A. iki 2021 metų atidėjus Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto įgyvendinimo pabaigą, Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ spalio 4 d. nutraukė paskelbtus dujotiekio statybos ir vamzdžių pirkimo konkursus. Paaiškėjus tiksliam GIPL projekto dalies Lenkijoje įgyvendinimo grafikui, „Amber Grid“ šiuos konkursus skelbs iš naujo.

„Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“ ir „Plieninių vamzdžių, skirtų dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai” pirkimų procedūrų nutraukimui, bendrovės prašymu, sutikimą davė Viešųjų pirkimų tarnyba.

AB „Amber Grid“ vykdant pirkimų procedūras, GAZ-SYSTEM S.A. informavo, kad Lenkijos teritorijoje numatomi esminiai GIPL projekto pasikeitimai – siekiant išspręsti techninius nesklandumus, su kuriais susidūrė GIPL projekto reikmėms plečiant Rembelszczyzna kompresorių stotį, Lenkijos teritorijoje keičiasi dujotiekio maršrutas. Dėl šių pasikeitimų artimiausiu metu su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) turės būti suderinti ir pasirašyti trišalių sutarčių dėl ES finansinės paramos GIPL projektui pakeitimai.

„Amber Grid“ visus parengiamuosius GIPL darbus įvykdė pagal anksčiau patvirtintus planus. Tačiau esame priversti atsižvelgti į sudėtingą partnerių situaciją Lenkijoje ir keisti projekto įgyvendinimo terminus bei nutraukti vykdomų pirkimų procedūras, kaip tai numato Viešųjų pirkimų įstatymas. Konkursai bus skelbiami, kai tik bus suderinti nauji projekto įgyvendinimo terminai“, –  sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Vertindama susiklosčiusią situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriame GIPL projekto dalies įgyvendinimas Lietuvoje taip pat numatytas nebe iki 2019 m., bet iki 2021 m. pabaigos.

___________________________

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

 

Vytautė Šmaižytė

Atstovė spaudai

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 50, mob. (+370) 640 722 92

el. paštas: v.smaizyte@ambergrid.lt

 

Į viršų