Didinama Baltijos šalių dujų rinkų integracija

 

 

Nuo liepos 2 d. AB „Amber Grid“, kartu su kitais Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriais, taikydama netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, per gamtinių dujų biržą GET Baltic pradėjo skirstyti ir einamosios paros pajėgumus. Iki šiol tokiu būdu buvo skirstomi tik ateinančios paros pajėgumai.

Tai padaryta atsižvelgiant į rinkos dalyvių pageidavimus ir tai, kad integruotos prekybos modelis sukūrė palankias sąlygas kainų konvergencijai bei likvidžios ir konkurencingos regioninės gamtinių dujų rinkos plėtrai Baltijos šalyse. Nuo šiandien GET Baltic biržoje pavedimai pirkti bei parduoti gamtines dujas einamosios paros produktams yra automatiškai atvaizduojami visų trijų Baltijos šalių prekybos aikštelėse kartu su transportavimo tarp Baltijos šalių kaina.

„Nuosekliai laikomės įsipareigojimo į pokyčius rinkoje bei jos poreikius reaguoti laiku ir efektyviai – tiek mums, tiek mūsų partneriams ir rinkos dalyviams atveriant naujas galimybes. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo taikymas einamosios dienos produktui yra iššūkis perdavimo sistemos operatoriams ir dujų biržai operatyviai koordinuoti veiksmus ir organizuoti tarpvalstybinius dujų srautus, tačiau tai sukuria didelę naudą rinkai – tiesioginė Baltijos šalių rinkos dalyvių konkurencija sudarant einamosios dienos sandorius, padidins rinkos likvidumą, pagerins dujų srautų balansavimo sąlygas ir sukurs galimybę gauti dujas geresnėmis kainomis“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Prieš metus Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ (Lietuva), „Connexus Baltic Grid“ AS (Latvija), „Elering“ AS (Estija) pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas buvo susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje GET Baltic. Tuo pat metu GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos aikštelės pradėjo veikti ir Latvijoje bei Estijoje, o birža tapo regionine.

Taikant netiesioginio pajėgumų paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) modelį, vienoje šalyje dujų biržoje pateikti pavedimai pirkti ar parduoti dujas automatiškai atvaizduojami kitų Baltijos šalių prekybos aikštelėse kartu su transportavimo tarp Baltijos šalių kaina. Įvykus sandoriui tarp skirtingų prekybos aikštelių, dujų birža kartu su perdavimo sistemos operatoriais pasirūpina transportavimu, o trumpalaikiai perdavimo pajėgumai įsigytam kiekiui priskiriami automatiškai.

 

Į viršų