Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2015.05.13
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams skirtas Europos Sąjungos finansavimas

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Parengiamiesiems projekto darbams finansuoti skirtas maksimalus 50 proc. ES paramos intensyvumas: AB „Amber Grid“ skirta 2,5 mln. eurų, GAZ-SYSTEM S.A. – 8,1 mln. eurų. Bendra numatoma dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto teritorijų planavimo ir projektavimo darbų vertė yra 21,2 mln. eurų.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Projektas įgyvendinamas kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A.
Parengiamieji GIPL projekto įgyvendinamo darbai buvo pradėti 2009 metais. 2011 metais buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, 2013 m. GIPL galimybių studija. GIPL poveikio aplinkai vertinimo procedūros Lietuvos teritorijoje pradėtos 2013 m. II pusmetį, jas numatoma baigti 2015 m.

2014 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs Lietuvos Jauniūnų ir Lenkijos Rembelszczyznos kompresorių stotis. Bendras dujotiekio ilgis 534 km, iš kurių apie 177 km Lietuvos teritorijoje.

Numatoma GIPL projekto vertė 558 mln. eurų, iš jų Lenkijos teritorijoje 422 mln. eurų, Lietuvos teritorijoje – 136 mln. eurų. Planuojama GIPL eksploatacijos pradžia – 2020 m.

GIPL projektas yra įtrauktas į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą 2013-2022 m., Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m., Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

                                                                                                    

Į viršų