Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
2013.06.20
Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas baigtas 7 mėn. anksčiau nei planuota
Šią informaciją portale paskelbė AB „Lietuvos dujos“, kuri, iki įkuriant AB „Amber Grid“, vykdė gamtinių dujų perdavimo veiklą.

Pagrindinis vykdyto projekto tikslas buvo dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas, užtikrinant dujų tiekimo saugumą regione ir didesnę Baltijos šalių dujų sistemų tarpusavio integraciją. Baigus projektą, tarpvalstybinės dujotiekių jungties pajėgumai iš Lietuvos į Latvijos pusę padidėjo iki 6,48 mln. m3/parą, o iš Latvijos į Lietuvą – iki 6,24 mln. m3/parą.

2009 m. liepos 14 d. AB „Lietuvos dujos“ ir AS „Latvijas Gaze“ pateikė bendrą paraišką Europos Komisijai (EK) Energetikos ir transporto direktoratui, siekdamos gauti finansinę paramą bendrai vykdomam projektui „Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas“ pagal EK Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti (angl. the European Energy Programme for Recovery) Baltijos energetinių jungčių planą (angl. Baltic Interconnection Plan). Projektas užbaigtas anksčiau, nei buvo nurodyta EK sprendime – 2013 m. gruodžio mėn. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita Europos Komisijai buvo pateikta 2013 m. birželio mėn. pradžioje.

Projekto įgyvendinimo darbai buvo atliekami abiejų šalių – Lietuvos ir Latvijos – teritorijose. Darbus Lietuvos teritorijoje vykdė AB „Lietuvos dujos“, Latvijos – AS „Latvijas Gaze“.

Latvijoje atlikti šie darbai: modernizuota perdavimo sistema Lietuvos kryptimi bei Inčiukalnio požeminė dujų saugykla (PDS). Nuo magistralinio dujotiekio Vilnius–Ryga iki Inčiukalnio PDS nutiesta nauja dujotiekio povandeninė perėja, kertanti Dauguvos upę. Naujoji perėja pakeitė pasenusį dujotiekį, kuris buvo netinkamas diagnostikai. Tiesiant povandeninę perėją 30 metrų gylyje po upės dugnu, teko atlikti 1300 m horizontalaus požeminio gręžimo darbus. Dujų saugykloje buvo rekonstruota 17 gręžinių, taip pagerinant saugyklos darbo efektyvumą. Inčiukalnio PDS yra regiono strateginis dujų objektas, kuris užtikrina dujų saugojimą Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Rusijos reikmėms. Ji pastatyta daugiau nei prieš 40 metų. Tad ir ateityje gręžinių rekonstrukcijos išliks AS „Latvijas Gaze“ rekonstrukcijos darbų prioritetu.

Lietuvos teritorijoje atlikti šie darbai: Panevėžio dujų kompresorių stoties modernizavimas ir jos patikimumo padidinimas, magistralinio dujotiekio Vilnius–Ryga atskirų atkarpų rekonstrukcija, čiaupų mazgų su apvadinėmis linijomis keitimas, dujotiekio atšakų į dujų skirstymo stotis prijungimas prie antro lygiagrečiai nutiesto dujotiekio, izoliuojančių movų įrengimas.
Bendra projekto vertė sudarė 29,6 mln. eurų, iš kurių 5,4 mln. eurų buvo investuota Lietuvoje (darbus vykdė AB „Lietuvos dujos“) ir 24,2 mln. eurų – Latvijoje (AS „Latvijas Gaze“). Iki 50% visos projekto vertės finansuota iš EK Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti.

„Projektas, skirtas dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimui, yra puikus pavyzdys, ko galima pasiekti glaudžiai bendradarbiaujant dujų kompanijoms kaimyninėse ES valstybėse narėse, Europos Komisijai ir valstybės institucijoms. Ši bendra iniciatyva reikšmingai pagerino dujų tiekimo Lietuvos vartotojams patikimumą, tiekiant jas į/iš požeminės saugyklos, o Latvijos ir kitų Baltijos šalių rinkos dalyviams – galimybę pilna apimtimi pasinaudoti būsimų gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo projektų nauda“, – sakė AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius.

AS „Latvijas Gaze“ valdybos pirmininkas Adrians Davis akcentavo, kad „darbai, atlikti Latvijoje, buvo labai sudėtingi, kadangi gręžinių rekonstrukcija vyko nenutraukiant dujų saugyklos darbo, o gręžimo darbų vykdymas po Dauguva, didžiausia upe Baltijos šalyse, buvo unikalus techninis sprendimas. Saugyklos vaidmuo regione didės kartu su naujų dujų tiekimo maršrutų atsiradimu, todėl yra svarbu tinkamai rūpintis požeminės dujų saugyklos saugumu, naujomis jungtimis bei pajėgumais. Europos Sąjungos finansinė parama mums buvo nauja patirtis ir mes turime padėkoti Europos Komisijai bei partneriams iš Lietuvos už puikų bendradarbiavimą. Tikimės ir ateityje bendradarbiavimo su Europos Komisija toliau modernizuojant Inčiukalnio požeminę dujų saugyklą bei vykdant kitus projektus, kurie prisidėtų prie regiono saugumo“.

 


 

Į viršų