Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Europos Komisija finansuos Lietuvos-Latvijos dujotiekio pajėgumų didinimo projekto statybos darbus

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) prie Europos Komisijos pritarė finansavimo skyrimui Lietuvos-Latvijos dujotiekio pajėgumų didinimo projekto įgyvendinimui. 2019 m. spalio 2 d. Briuselyje buvo priimtas tai patvirtinantis sprendimas. Planuojama, kad bendros investicijos šiam projektui sudarys 10,2 mln. eurų. Lietuvos investicijų dalis šiame projekte sieks 4,7 mln. eurų. Lietuvos–Latvijos jungties padidinimo statybų etapui Europos Komisija skirs ES paramą pagal Infrastruktūrų tinklų priemonę (CEF) – iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t.y. iki 2,1 mln. eurų. 

Projektą įgyvendinsiantis Lietuvos perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kartu su Latvijos operatoriumi „Conexus Baltic Grid“ paraišką dėl dujotiekio, jungiančio Lietuvą ir Latviją, pajėgumų didinimo projekto finansavimo pateikė šių metų birželį.
 
Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla ir tuomet jau veiksiančia GIPL jungtimi.
 
Lietuvos–Latvijos jungties praplėtimas būtų trečias europinės svarbos, bendrojo intereso projektas, įskaitant dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą ir dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos GIPL projektą, kurių įgyvendinime dalyvauja „Amber Grid“.
 
2018 m. atlikta dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projekto galimybių studija ir kaštų-naudos analizė parodė, kad regiono dujų rinkos poreikio ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimui, po to, kai bus nutiestos dujotiekių jungtys tarp Suomijos ir Estijos ir tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus reikalingi didesni pajėgumai.
 
Dujotiekio tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimo projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos. Gavus projekto finansavimą, numatoma tęsti projekto įgyvendinimą. Artimiausiu metu bus skelbiami viešieji pirkimai projektavimo darbams Lietuvos teritorijoje atlikti. Statybos darbų pirkimai preliminariai planuojami 2021 metų pirmoje pusėje.
 
Projekto metu Lietuvos pusėje numatoma padidinti Kiemėnų dujų apskaitos stoties pajėgumus ir pertvarkyti dujotiekį prie Panevėžio kompresorių stoties, o Latvijoje – vykdyti darbus pertvarkant magistralinį dujotiekį, kad būtų galima padidinti maksimalų darbinį slėgį nuo 40 iki 50 barų.
 
Investicijos padidins dujų jungties pajėgumus iki 130,47 GWh per parą Latvijos kryptimi (dabar yra 67,6 GWh per parą) ir iki 119,5 GWh per parą Lietuvos kryptimi (dabar yra 65,1 GWh per parą).
 
Projektas įtrauktas į ES Bendro intereso projektų sąrašą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) dešimties metų plėtros planą ir Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.    
 

 

Į viršų