Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
Europos Sąjungos finansinė parama dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbams

Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. ir  Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti. Pagal šią sutartį projektui skirta 295,4 mln. eurų ES finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

AB „Amber Grid“ skirta iki 55 mln. eurų, GAZ-SYSTEM S.A. – iki 240,3 mln. eurų ES finansinė parama. Bendra numatoma dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto statybos darbų vertė yra 492,2 mln. eurų.

2015 m. gegužės mėn. projektui buvo skirta 10,6 mln. eurų CEF finansinė parama parengiamiesiems darbams iki statybos leidimų išdavimo.

GIPL projektu siekiama integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą. Dėl šios priežasties Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo. 2013 m. spalio 14 d. Europos Komisija GIPL projektą  įtraukė į ES bendro intereso projektų sąrašą.

GIPL projektą įgyvendina Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemų operatoriai – GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“.

Parengiamieji GIPL projekto įgyvendinamo darbai prasidėjo dar 2010 metais. 2011 m. buvo parengta GIPL verslo aplinkos analizė, 2012-2013 m. parengta GIPL projekto galimybių studija. Procedūros, susijusios su poveikio aplinkai vertinimu, Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje pradėtos 2013 metais.

2015 m. birželio mėn. GAZ-SYSTEM S.A. ir 2015 m. liepos mėn. AB „Amber Grid“ pasirašė sutartis su viešo konkurso būdu atrinktomis teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdysiančiomis bendrovėmis, dokumentacijos reikalingos GIPL projekto statybos darbams atlikti, parengimui, ir pradėjo projektavimo darbus. 2015 m. rugpjūčio mėn. buvo baigtas GIPL projekto poveikio aplinkai vertinimas Lietuvos teritorijoje.

700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs abiejų šalių – Jauniūnų, Lietuvoje ir Rembelszczyznos Lenkijoje kompresorių stotis. Bendras numatomo dujotiekio ilgis 534 km, iš kurių apie 357 km bus nutiesta Lenkijos teritorijoje, o apie 177 km – Lietuvos teritorijoje.

Bendra numatoma GIPL projekto vertė yra 558 mln. eurų,  iš jų Lenkijos teritorijoje – 422 mln. eurų, Lietuvos teritorijoje – 136 mln. eurų. Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija, pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje.

Planuojama, kad GIPL bus pradėta eksploatuoti 2020 m. pradžioje.

***

Dujų perdavimo operatorė GAZ-SYSTEM S.A. yra strategiškai svarbi Lenkijos ekonomikai bendrovė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą Lenkijoje ir dujų perdavimo tinklų valdymą. 2009–2015 m. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendino investicinį planą, pagal kurį buvo nutiesta daugiau nei 1200 km naujų magistralinių dujotiekių. Svarbiausi tokio pobūdžio projektai buvo įgyvendinti Šiaurės Vakarų ir Centrinėje Lenkijoje. Dujotiekių tinklų plėtra vertinama kaip svarbus žingsnis kuriant Šiaurės–Pietų dujų koridorių, integruojant Centrinės Europos gamtinių dujų rinkas. GAZ-SYSTEM S.A. įgyvendinti projektai ir virtualaus reversinio srauto paslaugos, teikiamos Jamalo dujotiekiui, reikšmingai pagerino Lenkijos energetinį saugumą, nes padidino techninius dujų importo pajėgumus ne iš Rytų iki 90 % viso dujų importo (iki 2011 m. šie pajėgumai sudarė tik 9 %).

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė. Bendrovė atsakinga už gamtinių dujų perdavimą (gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams ir gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, priežiūrą bei plėtrą. AB „Amber Grid“ klientai yra Lietuvoje veikiančios  didelės įmonės (elektrinės, šiluminės elektrinės ir pramonės įmonės), vidutinio dydžio įmonės ir dujų tiekimo įmonės, kurioms AB „Amber Grid“ teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Bendrovė taip pat perduoda gamtines dujas tranzitu į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. 2015 m. balandžio 10 d. AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija, ji paskirta  perdavimo sistemos operatoriumi. AB „Amber Grid“ su kitais Rytų Baltijos regiono šalių (Latvijos, Estijos, Suomijos) perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bendradarbiauja regioninės rinkos vystymo klausimais: buvo įsteigta Rytų Baltijos PSO koordinavimo grupė, taip pat šiuo metu vykdoma regioninės rinkos vystymo alternatyvų analizė.

Kontaktiniai asmenys:

Jolita Butkienė, Strateginio planavimo ir išorinių ryšių skyriaus vyresnioji vadybininkė
AB „Amber Grid“
Tel. (+370 5) 232 77 37, mob. (+370) 68543610
el. paštas: j.butkiene@ambergrid.lt

Małgorzata Polkowska, atstovė spaudai
GAZ-SYSTEM S.A.
Tel. (0048 22) 220 17 55, mob. (0048) 691 911 217
el. paštas: pr@gaz-system.pl

 

Į viršų