2019.09.24
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos 2020 metais mažės – „Amber Grid“ valdyba nustatė perdavimo paslaugų kainas

„Amber Grid“ valdyba rugsėjo 23 d. nustatė 2020 m. gamtinių dujų perdavimo kainas. Patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos pateiktos įvertinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT).

2020 metais vidutinė perdavimo paslaugų kaina Lietuvos vartotojų poreikiams (vertinant ilgalaikes ir trumpalaikes paslaugas), palyginus su 2019 metais taikoma vidutine kaina, vidutiniškai mažės kiek daugiau nei 16 proc. – iki 1,22 Eur/MWh.

 „2020 m. didžiausią įtaką vidutinių gamtinių dujų perdavimo kainų mažėjimui Lietuvos sistemos naudotojams turės Bendrovės reguliuojamos veiklos praėjusio reguliavimo periodo (2014–2018 m. laikotarpio) sąnaudų sutaupymai bei gautos papildomos pajamos už trumpalaikius pajėgumus, perduodant dujas tiek Lietuvos vartotojams, tiek Latvijos kryptimi“, – aiškino „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Tai pagrindiniai veiksniai, dėl kurių VERT, įvertinusi investicijų grąžos neatitiktį, ženkliai (beveik 18 %) sumažino perdavimo paslaugų pajamų viršutinę ribą 2020 metams.

2020 m. perdavimo paslaugų kainas įtakojo ir pagal 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (TAR NC), reikalavimus VERT 2019 m. I pusmetį vykdyta viešoji konsultacija dėl „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos paslaugų kainodaros metodikos nuo 2020 m. bei jos metu gauti rinkos dalyvių siūlymai bei Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) pateikta nuomonė.

Atsižvelgdama į viešosios konsultacijos rezultatus bei norėdama sudaryti kuo geresnes sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti Lietuvos suskystintų gamtinių dujų terminalu (SGDT), o taip didinti konkurencinį spaudimą dujų rinkos kainoms, „Amber Grid“ siūlo VERT patvirtinti (kaip ir 2019 metais) 75 proc. nuolaidą perdavimo paslaugų kainai Klaipėdos įleidimo taške.

Siekiant didinti pasinaudojimo perdavimo sistema paprastumą ir lankstumą bei skatinti regioninės dujų rinkos vystymąsi, įleidimo taškuose perdavimo paslaugų kainas numatoma harmonizuoti su kaimyninėje tarifų zonoje, apimsiančioje Latviją, Estiją ir Suomiją, būsimomis įleidimo kainomis.

Taip pat įleidimo taškuose ir išleidimo taške su Latvija, Bendrovė numato taikyti žemesnius trumpalaikių paslaugų kainų daugiklius, lyginant su taikomais 2019 m. Atitinkamai, 2020 m vidutinė gamtinių dujų transportavimo per Lietuvos teritoriją maršrutu Klaipėdos SGDT-Latvija paslaugos kaina (vertinant ilgalaikių ir trumpalaikių produktų kainų vidurkį), lyginant su 2019 m., vidutiniškai mažės apie 18 %.

Suderinus su VERT, gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2020 m. sausio 1 d., bus paskelbtos „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

 

Į viršų